Laihdu 5 kiloa pysyvästi sovelluksen avulla: Suomalainen laihdutuskeksintö iskee lohtusyömiseen

Jaa artikkeliLähetä vinkki
Painonhallinta sovelluksen avulla
© ISTOCKPHOTO
Oulun yliopistossa kehitetty uudenlainen painonhallintasovellus Onnikka iskee siihen, mikä syömisessä on vaikeaa: lohtusyömisen jättämiseen. Laihdutustulokset ovat hyviä ja useimmilla pysyviä.

1. Miten Onnikka eroaa muista netin painonhallintasovelluksista?

Moni painonhallintasovellus tarjoaa pelkkää tietoa, joka ohjaa rajoittamaan energian saantia. Useimmat niistä unohtavat kokonaan painonhallinnan psykologisen puolen.

Onnikka pyrkii vaikuttamaan henkilön syömiskäyttäytymiseen ja ongelmasyömisen takana oleviin asenteisiin.

Lisäksi Onnikka perustuu tutkittuun tietoon. Tutkimukset on tehty Oulun yliopistossa. Niihin osallistui lähes 600 ylipainoista henkilöä.

Osallistujat jaettiin kolmeen eri ohjausryhmään. Kussakin ryhmässä puolet käytti Onnikkaa viikoittain vuoden ajan. Sen jälkeen tutkittavia seurattiin kaksi vuotta, eli seuranta-aika oli poikkeuksellisen pitkä ja se jatkuu yhä.

2. Miksi syömiskäyttäytymistä pitää muuttaa?

Syöminen voi olla keino hallita tunteita, mistä puhutaan tunne- tai lohtusyömisenä. Se voi olla tiedostamatonta, jolloin tulee syötyä helposti liian suuria määriä tai ruokaa, jossa on energiaa, muttei juurikaan ravintoaineita.

Kun syöminen on impulsiivista, saatavilla olevat herkut herättävät hallitsemattomia mielihaluja ja ahmimisen.

Onnikan pyrkimyksenä on herättää käyttäjä huomaamaan oma syömistapansa ja muuttamaan sitä.

3. Mihin Onnikan teho perustuu?

Onnikka pyrkii ohjaamaan käyttäjänsä asenteita ja syömiskäyttäytymistä niin sanotun suostuttelevan menetelmän avulla, eli rohkaisemalla ja kannustamalla, ei pakotteilla eikä rajoitteilla.

Sovellus sisältää jonkin verran myös tuttuja ravinto- ja liikuntaohjeita, mutta se ei laita laskemaan kaloreita tai tekemään ruokapäiväkirjoja.

4. Kuinka sovellus toimii?

Käyttäjä saa joka maanantai puhelimeensa viestin, joka kehottaa häntä hakeutumaan netin selaimella aukeavaan Onnikkaan. Ellei käyttäjä tee niin, puhelimeen tulee uusintamuistutus keskiviikkona.

Sovelluksessa on erilaisia vinkkejä, jotka auttavat sietämään syömisen mielihalua ilman, että sitä toteuttaa. Voi esimerkiksi päättää, että odottaa 15–30 minuuttia ennen kuin antaa periksi mieliteolle.

Tai voi opetella käymään sisäistä keskustelua tyyliin: huomaan ajattelevani, että on pakko saada pizzaa, mutta se on vain ajatus, jonka mukaan ei tarvitse toimia. Voi myös päättää siirtää huomionsa mieliteosta muualle ja vaikka soittaa kaverille tai kuunnella musiikkia.

Sovellus toimii myös tsempparina.

Vapaasti ladattavien sovellusten ongelmana on usein se, ettei ihminen jaksa seurata niitä kovin pitkään. Puolen vuoden päästä iso osa käyttäjistä on hylännyt ohjelman.

Onnikkaan kuuluva säännöllinen muistuttelu sitouttaa ihmisen pysymään mukana ja jatkamaan elämänmuutosta.

Tutkimusryhmäläisistä noin 80 prosenttia kävi tutkimuskäynnillä vuoden kuluttua ja noin 70 prosenttia oli mukana vielä kahden vuoden päästä.

5. Laihduttaako pelkkä Onnikan tuki?

Tutkittavien ryhmistä ensimmäinen sai kahdeksan kertaa syömiskäyttäytymisen muutokseen painottuvaa ohjausta ja toinen kaksi kertaa motivaatioon ja pystyyden tunteen parantamiseen liittyvää ohjausta.

Kolmas ryhmä ei saanut varsinaista ohjausta lainkaan. Jokainen ryhmä jaettiin vielä kahtia siten, että toisella puolella oli käytössään Onnikka, toisella ei.

Oman tutkimuksemme mukaan Onnikka yhdistettynä ravitsemusterapeutin ohjaukseen laihduttaa parhaiten. Pelkkää Onnikkaa käyttäneet laihtuivat noin puolet heitä vähemmän.

6. Paljonko Onnikan avulla voi laihtua?

Onnikan käytön syömiskäyttäytymisen opiskeluun yhdistäneillä henkilöillä paino putosi noin viisi kiloa. Tämä voi kuulostaa vähäiseltä, mutta terveysriskien kannalta tulos on merkittävä.

Jo varsin vähäinen, kolmen–viiden kilon painonpudotus elintapoja muuttamalla vähentää huomattavasti vakavien sairauksien riskiä.

Esimerkiksi jos henkilön sokerinsietokyky on heikentynyt, muutaman kilon painonpudotus puolittaa riskin sairastua tyypin 2 diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Edellytyksenä on, että laihdutustulos on pysyvä. Sitä pidetään pysyvänä silloin, kun lukema on pysynyt kaksi vuotta samana.

Onnikalla saavutetut laihdutustulokset olivat useimmilla pysyviä – myös pelkkää Onnikkaa tukenaan käyttäneillä ryhmäläisillä.

7. Onko sovellus tarkoitettu vain reilusti ylipainoisille?

Tutkimukseen otettiin mukaan henkilöitä, joiden painoindeksi oli välillä 27–35. Ylipainosta on kyse, kun painoindeksi on 25–30. Lihavuudesta puhutaan, kun painoindeksi on suurempi kuin 30.

Tutkimuksessa mukana olleet lihavat laihtuivat eniten.

Lievästi ylipainoisilla Onnikka voi estää painonnousun sellaiseksi, että se vaarantaa selkeästi terveyttä. Ylipainoon puuttuminen ajoissa olisi järkevää, mutta esimerkiksi terveyskeskuksissa lievästi ylipainoisille ei yleensä anneta painonhallintaohjausta.

8. Voiko kuka tahansa saada Onnikkaan käyttöoikeuden?

Toistaiseksi ei, mutta toivottavasti lähitulevaisuudessa voi. Parhaillaan Onnikkaa testataan Oulun yliopistollisen sairaalan henkilökunnalla, ja vuoden vaihteessa painonhallintaa tarvitsevat oululaiset saavat sen käyttöönsä.

Tavoitteena olisi, että Onnikan käyttö olisi jatkossakin ilmaista. Saattaa olla, että sovelluksen laajentaminen valtakunnalliseksi ei onnistu maksuttomana.

9. Onko Onnikkaan tulossa muutoksia?

Toistaiseksi Onnikan sisältö on kaikille käyttäjille sama. Sovellusta olisi mahdollista räätälöidä, mutta tämän ominaisuuden liittäminen vaatii lisätutkimusta ja se puolestaan rahoituksen.

Onnikan saaminen julkiseen jakoon edellyttää, että käyttäjän paino-ongelma tunnistettaisiin jotenkin, ja myös tämä vaatii lisätutkimuksia. Sovellusta ei ole tarkoitettu esteettisten kilojen eikä syömishäiriötä sairastavien käyttöön.

10. Miksi nettisovellus on hyvä apu laihdutukseen?

Lähes kolme neljäsosaa miehistä ja kaksi kolmasosaa naisista on ylipainoisia.

Painonhallintaryhmiä ei voida tarjota kaikille resurssien vähyyden vuoksi, ja nykyisenlaisena terveyskeskusten ohjaus tahtoo olla tuloksetonta. Pelkkä tiedonjakoon perustuva ohjaus ei laihduta, ei myöskään valitettavan yleinen käytäntö eli potilaalta otettavat laboratoriokokeet ja niiden perusteella annettu kehotus laihduttaa.

Nettisovellukset ovat kaikkien tavoitettavissa ajasta ja asuinpaikasta riippumatta. Onnikassa hyvää on käyttäjän kannalta myös se, ettei sen käyttö vaadi lääkärin lähetettä.

Asiantuntijana sisätautiopin professori Markku Savolainen, Oulun yliopisto.

X