Suomalaiset murehtivat omasta taloustilanteestaan muita Pohjoismaita enemmän – Ruotsalaiset uskovat taloustilanteensa huononevan – Tanskalaiset velkaantuneimpia

Jaa kaverilleTilaa Seura
Eläkeikää lähestyvät ovat huolissaan tulevan eläkkeensä riittävyydestä.
Pureeko Postin lakko? Jos oma työehtosopimus muuttuu, työntekijän kannattaa käydä tarkasti läpi oman työsopimuksen kirjaukset. © iStock © iStock
Suomalaisista reilu kolmannes ei luota omaan taloustilanteeseensa. Lähes puolet 3 000 vastaajasta kertoi menojensa olevan jatkuvasti tulojaan suuremmat.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisista reilu kolmannes ei luota omaan taloustilanteeseensa ja on pessimistinen taloutensa suhteen.

Danske Bankin teettämän Taloudellinen mielenrauha 2019 -kyselytutkimuksen yhdessä osiossa vastaajat saivat listata kolme omassa taloudessa eniten huolettavaa asiaa.

Yleisin valinta oli huoli siitä, ettei olisi varaa odottamattomiin menoihin. Toiseksi eniten murehdittiin tulevan eläkkeen riittämättömyydestä. Kolmanneksi eniten kismitti se, ettei voi elää haluamansalaista elämää.

Täysin vailla taloushuolia ilmoitti olevansa 14 prosenttia.

27 prosenttia suomalaisista huolehtii viikoittain, saako rahansa riittämään kaikkeen tarvittavaan

Yli neljännes on edelleen huolissaan viikoittain rahojensa riittämisestä, vaikka tilanne onkin parantunut hieman edellisvuodesta.

”Positiivista on, että aiempaan harvempi suomalainen on jatkuvasti huolissaan rahojensa riittävyydestä”, sanoo Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.

Varsinkin yllättävät tilanteet kuitenkin mietityttävät, sillä reilu kolmannes ilmoitti, ettei ole varautunut odottamattomiin menoihin eikä niihin siten olisi varaa.

Luottamus omaan rahatilanteeseen on heikkoa keski-iässä, mutta nousee sen jälkeen

Ruuhkavuosia elävien ryhmässä korostui epäluottamus omaan talouteen eikä ihmekään, sillä lasten harrastuksien ja nälkäisten suiden ruokkimisen lisäksi rahat voivat upota odottamatta sairastuneen lemmikin hoitokustannuksiin tai hajoilevan auton korjaukseen.

35-54-vuotiaita aikuisia ja eläkeikää lähestyviä 55-64-vuotiaita yhdisti hyvin samanlainen luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseen. Molemmista ryhmistä lähes 40 prosenttia ei luottanut taloutensa tilanteeseen lainkaan tai vain pienissä määrin.

”Tänä vuonna toteutetussa kyselyssä ruuhkavuosia elävien ohella myös eläkeikää lähestyvät, 55–64-vuotiaat korostuivat ryhmänä, jolla on heikompi luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseensa. Heistä jo suuri osa uskoo taloudellisen tilanteensa heikkenevän viiden vuoden kuluessa”, Appelqvist kertoo.

Jossain määrin luottavaisin mielin talouteensa suhtautui 37 prosenttia molemmista ryhmistä sekä 25-34-vuotiaista.

Eläkkeen kartuttamisesta ollaan hieman enemmän huolissaan tänä kuin viime vuonna. Kaiken kaikkiaan 14 prosenttia suomalaisista on huolissaan eläkkeensä riittävyydestä.

Yli 65-vuotiaista 29 prosenttia kuitenkin raportoi suhtautuvansa taloudelliseen tilanteeseensa suuressa määrin luottavaisesti, kun nuoremmista vastaajista alle neljännes luotti talouteensa yhtä paljon.

Länsinaapurissa pelätään oman taloustilanteen huononemista

Suomalaisten taloudellinen mielenrauha on parantunut aavistuksen vuodesta 2018, kun taas Tanskassa ja Ruotsissa se on laskenut. Norjalaisten taloudellinen mielenrauha on pysynyt tasaisena vuosina 2018-2019.

Norjassa oltiin muita huolestuneempia omista kuluista ja lainoista. Tanskalaisista ja norjalaisista reilu viidennes oli huolissaan eläkkeestään.

Omaisuudestaan huolestuneimpia olivat tanskalaiset. Tanskassa ollaankin eniten velkaantuneita suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin – Suomessa vähiten.

Ruotsissa murehditaan raha-asioista pääasiassa vähemmän kuin Suomessa. Ruotsissa kuitenkin epäillään kaikista eniten oman taloustilanteen huononemista tulevan viiden vuoden kuluessa. Suomalaisistakin reilu viidennes uskoo taloustilanteensa huononevan viidessä vuodessa.

Muihin osallistujamaihin verrattuna ruotsalaiset ovat vähiten huolissaan omasta kulutuksestaan 15 prosentilla.

Suomalaiset murehtivat eniten rahasta – ”Suomalaisten pessimismi on läpileikkaavaa”

Neljästä Pohjoismaasta suomalaiset keräsivät kymmenestä kysymyksestä viidessä eniten murehtimisen ykkössijoja.

”Suomalaisten pessimismi on läpileikkaavaa. Kuvaavaa on, että kun noin puolet muiden Pohjoismaiden asukkaista on itsevarma taloutensa suhteen, Suomessa osuus on vain 24 prosenttia”, Jukka Appelqvist sanoo.

Norjalaiset huolehtivat hieman enemmän kuin tanskalaiset ja ruotsalaiset kaikista vähiten.

Tutkimukseen vastasi noin 3 000 suomalaista.

X