Mikä määrä rahaa riittäisi onneen ja hyvinvointiin? Eniten mammonaa vaativat australialaiset ja uusiseelantilaiset

Jaa kaverilleTilaa Seura
Kuvituskuva: Setelinippuja.
Tutkimuksessa rikkaiden hyvinvointi heikkeni, kun rahaa oli enemmän kuin tarpeeksi.

Kulutuskeskeisessä maailmassa voi tuntua, että ei ole olemassa kattoa rahamäärälle, jolla tavoittelee onnellisuutta. Toisin sanoen aina voisi olla vähän enemmän – miljonäärikin voi ihailla miljardöörejä.

Onnellisuuden tavoittelussa näyttäisi kuitenkin tulevan kynnys vastaan.

Tämä selviää Nature Human Behaviour -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, joka tarkasteli vuositulojen vaikutuksia emotionaaliseen hyvinvointiin ja elämäntyytyväisyyteen.

Emotionaalinen hyvinvointi koostuu jokapäiväisistä tunteista, kuten onnellisuudesta, innostuneisuudesta, surusta ja vihasta.

Elämäntyytyväisyys on puolestaan yksilön laajempi kokonaisarvio siitä, miten hän kaikkinensa voi. Tähän vaikuttaa tyypillisesti vertailu muihin ja ajatukset siitä, pitäisikö omassa elämässä tavoitella jotakin suurempaa.

Suuret vaihtelut maailmanlaajuisesti

Tutkijat keräsivät tiedot tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin liittyvien kysymysten kautta. Vastaajia oli 1,7 miljoonaa ihmistä 164 eri maasta. Rahallinen lopputulos laskettiin Yhdysvaltain dollareina.

Sopiva vuositulo emotionaaliseen hyvinvointiin oli keskimäärin 60 000–75 000 dollaria (49 000–61 000 euroa). Elämäntyytyväisyyteen puolestaan riitti keskimäärin 95 000 dollarin (77 000 euroa) vuositulot.

Maailman eri alueiden välillä oli huomattavaa vaihtelua. Mitä rikkaampi alue oli kyseessä, sitä enemmän mammonaa tuli saada hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden takeeksi.

Eniten vaativat australialaiset ja uusiseelantilaiset: heillä elämäntyytyväisyys edellytti 125 000 dollarin (105 000 euron) vuosituloja. Läntisessä Euroopassa vastaava summa oli noin 100 000 dollaria (81 000 euroa).

Vähiten vaativat Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella elävät: he tarvitsivat elämäntyytyväisyyteen vain 35 000 dollarin (29 000 euroa) vuosituloja.

Suomalainen tulee onnelliseksi 50 000 euron vuosituloilla, kertoo Ylen marraskuussa 2017 tekemä verkkokysely. Vastaajia ei ollut kuitenkaan niin paljon, että tulokset olisivat tilastollisessa mielessä edustavia.

Vähemmän on enemmän

Mielenkiintoinen havainto oli, että rahallisen rajapyykin ylittyessä henkilökohtaisen elämäntyytyväisyyden ja hyvinvoinnin määrä alkoi huveta.

Tätä voi selittää se, että suuret tulot tuovat usein mukanaan isoja vaatimuksia ajankäytön, työmäärän ja vastuiden osalta. Nämä saattavat vähentää mahdollisuuksia myönteisiin kokemuksiin, kuten vapaa-ajan viettoon.

Tutkijat muistuttavat, että raha on tärkeä paitsi perusvaatimuksiin myös erilaisten mukavuuksien hankkimiseen ja lainojen takaisinmaksuun.

Kun optimaalinen tarpeiden tyydyttäminen on saavutettu, ihmisiä saattaa asiantuntijoiden mukaan ohjata vertailu muihin ja halu tavoitella yhä enemmän materiaa. Juuri se voi kuitenkin heikentää hyvinvointia.

Köyhä iloitsee sosiaalisuudesta

Pieni- ja suurituloiset onkivat onnea erilaisista kokemuksista.

Tästä kertoo Kalifornian yliopiston joulukuussa julkaistu tutkimus, jossa pienituloisimmat tienasivat 5 000 dollaria vuodessa, kun taas rikkaimmat tienasivat yli 175 000 dollaria.

”Varakkaammat ihmiset voivat löytää suurempaa onnea omista saavutuksistaan, kyvyistään ja statuksestaan, kun taas vähemmän varakkaat löytävät enemmän onnea ihmissuhteistaan, kyvystään huolehtia muista ja olla yhteydessä toisiin”, kertoo tutkimusjohtaja Paul Piff.

Tutkijoiden mukaan havainnot viittaavat siihen, että pienituloiset ovat kehittäneet tapoja selviytyä ja löytää merkityksen kokemuksia, iloa ja onnellisuutta huolimatta suhteellisen epäedullisista oloistaan.

X