(Päivitetty: )
Teksti:
Jussi Korhonen

Vihapuhe päästettiin irti.

On havahduttava siihen, että ihmisoikeudet, oikeusvaltio, sananvapaus ja demokratia eivät elä ilman puolustajia. Niitä vastaan hyökätään. Nyt ja täällä.

Vihapuhe rehottaa, koska se on päästetty rehottamaan. Sen torjumiseen ei ole ollut poliittista tai muunkaanlaista tahtoa. Edes selkeästi laillisuuden rajat ylittävään kirjoitteluun ei ole puututtu käytännössä millään tavalla. Koska mistään ei ole seurannut mitään, on syntynyt kuvitelma, että kaikki on sallittua.

Kunnianloukkaukset, laittomat uhkaukset ja kiihottamiset kansanryhmää vastaan on hyväksytty. Seurauksena on ollut erittäin aggressiivista viestintää, jolla on pystytty vaikuttamaan julkiseen keskusteluun. Erityisesti muukalaisvihamielisen liikehdinnän kyseenalaistavat ovat saaneet oppia, että julkisesta puhumisesta voi olla seurauksena jopa organisoituja häiriköintikampanjoita – eikä niihin kukaan puutu. Ei poliisi, ei valtiovalta.

On syntynyt ennakkotapauksia: häiriköijät tietävät, että mitään seurauksia tappouhkauksistakaan ei ole, ja toisaalta esimerkiksi ihmisoikeuksia puolustavat tietävät, että oman turvallisuuden nimissä on parempi pitää turpansa kiinni.

Ihmisoikeuksien julkinen puolustaminen vaatii nykyään erityistä rohkeutta.

Tämä vääristää keskustelua ja murtaa sananvapautta. Viestit, jotka eivät lain ja esimerkiksi Suomea sitovan Euroopan ihmisoikeussopimuksen näkökulmasta nauti sananvapauden suojaa, nauttivat sitä käytännössä enemmän kuin vaikkapa joukkotuhonnan lietsonnan tuomitsevat näkemykset. Jälkimmäisiä harkitsevat on opetettu jättämään viestinsä julkaisematta, koska se voi johtaa järjestelmälliseen häiriköintiin.

Turvapaikanhakijoita ja muita vähemmistöjä puolustanut pappi Marjaana Toiviainen on kertonut julkisesti häneen kohdistetusta viha- ja häiriköintikampanjoinnista. Toiviaisen saamat viestit ovat olleet kauheaa nähtävää. Mikään yllätys tämä kampanjointi ei kuitenkaan ole. Se on seurausta välinpitämättömyydestä, jota virallinen Suomi on harjoittanut, vaikka kaikki tätä ennakoivat merkit ovat olleet nähtävissä.

Maalittajat ohjaavat kampanjoita

Helsingin Asema-aukiolla ja ympäri Suomea näkyvästi häiriköineen Suomi ensin -liikkeen johtohahmo itse asiassa paljasti viime kesänä, että yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat kampanjat ovat harkittu toimintatapa. Papit mainittiin julistuksessa erikseen.

Facebookissa julkaistussa kirjoituksessa kerrottiin menetelmästä, jossa ”yksilöidään pahikset” tarkoituksena saada heidät miettimään ”kaksi kertaa” ennen kuin rupeavat liikkeen vastustamiin toimiin, joihin kuuluu esimerkiksi kaikki toiminta turvapaikanhakijoiden kanssa. Esimerkkitapauksena mainittiin eräs kirkkoherra, jota vastaan oli järjestetty mielenilmaus ja lisäksi valitettu hänen toimistaan. Toimintamallia kuvailevassa kirjoituksessa mainittiin lisäksi, että on tärkeää, että täsmäiskuiksi kutsutut operaatiot toteutetaan yhdessä ”vaihtoehtomedian” kanssa.

– Näin ikään kuin henkilöidään ja paljastetaan pahikset julkisesti ja sitten vielä mennään paikan päälle sanomaan suorat sanat ikään kuin päin naamaa, kirjoituksessa maalailtiin.

Toimintatapa on yleistynyt, ja sen avulla on pyritty vaikuttamaan pappien lisäksi moniin muihin toimijoihin, kuten toimittajiin, bloggaajiin, vapaaehtoistyöntekijöihin, virkamiehiin, poliiseihin ja tutkijoihin. Käytännössä operaatiot ovat toimineet niin, että netin vihajulkaisuissa ja sosiaalisen median eri kanavissa on niin sanotusti maalitettu henkilöitä. Maalittamisella tarkoitetaan sitä, että joko suoraan tai epäsuorasti kehotetaan suuntaamaan viestittelyä ja muita toimia tiettyihin yksittäisiin henkilöihin.

Kun samaan aikaan on havaittu, että edes räikeät uhkailut eivät johda mihinkään seuraamuksiin, on tuloksena syntynyt erittäin aggressiivisia kampanjoita, joiden kohteet ovat vastaanottaneet jopa satoja vihaa ja väkivaltaa tihkuvia yhteydenottoja. Heidän yksityisyyttään on loukattu järjestelmällisesti levittelemällä esimerkiksi heidän terveystietojaan.

On huomattava, että pieni, riitainen ja sekava Suomi ensin -liike ei ole asialla suinkaan yksin, vaan vastaavia häiriköintikampanjoita kehittävät ja toteuttavat myös monet muut tahot, vaikka ne eivät toimistaan yhtä avoimesti julkisesti kerrokaan.

Sipilä, Facebook ja poliisi mahdollistavat

Tärkeää roolia kokonaisuudessa näyttelee Facebook. Se on suomalaisten keskuudessa suosituin yhteisöpalvelu. Sen avulla on mahdollista tavoittaa suuri osa kansalaisista. Amerikkalainen Facebook-yhtiö tarjoaa alustan vihakampanjoinnille ja on tietoisesti antanut kaiken tapahtua. Sitä käytetään tehokkaasti suoraan häiriköintiin ja vihajulkaisujen materiaalin jakeluun.

Ilmeisesti yritys on laskenut, että liiketoiminnan kannalta on edullisempaa antaa vihan kukkia. Lisäksi Suomi on niin pieni markkina-alue, ettei tämän kokoisen maan tapahtumat yli rajojen miljardeja tahkoavan yrityksen iholla tunnu missään. Facebookilta ei ole odotettavissa toimia jatkossakaan, elleivät suuremmilla markkinoilla tapahtuvat muutokset johda yhtiön yleisempien linjauksien viilaamiseen.

Suomalaisittain katseet on ensisijaisesti kohdistettava poliisiin. Poliisihallitus kertoi tiistaina, että Helsingin poliisin yhteydessä on aloittanut toimintansa erityinen vihapuhetutkintaryhmä, jonka tehtävänä on seuloa netissä tapahtuvaa laillisuuden rajat ylittävää vihaviestittelyä. Yksikön perustamisen voi katsoa osaltaan vastaavan toimenpiteitä, joita kaavailtiin viime marraskuulle päivätyssä ”Vihapuheiden ja -rikosten torjuntaan liittyvän toimintasuunnitelman valmistelua koskevan työryhmän loppuraportissa”.

Liikku on pahasti myöhässä. Edellä mainitussa loppuraportissakin todettiin, että aggressiivinen kirjoittelu yleistyi jo vuonna 2015. Tuolloin kiihtyi kehitys, joka on johtanut villiin nykytilanteeseen, jossa vihan kohteena eivät ole suinkaan enää pelkästään ulkomaalaiset. Kun ensin muukalaisvihalle oltiin annettu vapaat kädet, oli kampanjoinnin laajentaminen sitä vastustavien suomalaisten häiriköintiin vain luontevaa jatkumoa.

Nyt hiljalleen käynnistettäviä toimenpiteitä voi verrata siihen, että kaupunkiin perustettaisiin palolaitos vasta sitten, kun koko pitäjä on jo tulessa. Passiivisuudellaan poliisi on toiminut vihapuheen mahdollistajana.

Uusi vihapuhetutkintaryhmä on toiminut viime kuusta lähtien. Joitakin tapauksia kerrotaan päätyneen esitutkintaan. Tästä on kuitenkin vielä pitkä matka siihen, että onnistuttaisiin palauttamaan usko, että laittomuuksilla on seurauksensa.

Mahdollista se kuitenkin on. Jotta syntyisi uusia ennakkotapauksia siitä, että kaikki ei käykään, on saatava tuomioita. On tuotava konkreettisesti ilmi, mitä seurauksia esimerkiksi laittomista uhkauksista on. Yksittäiset tuomiot eivät riitä, jos tuhannet tapaukset vieressä jäävät huomiotta. Riittävän tehokas toiminta vaatii resursseja, mutta se on ainoa keino. Vihapuheella, jolla tarkoitetaan laissa erikseen määriteltyjä rikoksia, on oltava seuraukset niin monelle, että sen tiedetään johtavan niihin säännönmukaisesti, ei pelkästään huonolla tuurilla.

Kalliiksihan tämä nyt käy. Poliisi kieltäytyi toimimasta silloin, kun ongelma oli vielä vähäisempi. Tilanne riistäytyi käsistä eikä ollut enää ratkaistavissa vanhoilla resursseilla. Kun päättäjät vatuloivat lisäresurssien kanssa, ongelma paheni entisestään.

Halvemmalla oltaisiin selvitty, jos laittomuuksiin oltaisiin puututtu jo siinä vaiheessa, kun ilmiö oli tuore. Tuolloin kehitys oltaisiin voitu torpata alkuunsa.

Viimeisen kahden vuoden aikana poliisi ja päättäjät ovat yhteistyössä päästäneet tilanteen sellaiseksi, että sillä on jo laajempaa yhteiskunnallista merkitystä muutenkin kuin nettikeskusteluihin liittyvän sananvapauden kannalta. Puheet muuttuvat teoiksi, palopuheet polttopulloiksi. Kuntavaalien alla maahanmuuttajataustaiset ehdokkaat kertoivat heihin kohdistetuista häiriköintikampanjoista. Siinä kyse on suoraan demokraattiseen prosessiin vaikuttamisesta.

Vuonna 2017 suomalaisten on havahduttava siihen, että ihmisoikeudet, oikeusvaltio, sananvapaus ja demokratia eivät elä ilman puolustajia. Niitä vastaan hyökätään.

Nyt ja täällä.

Sote-mullistusta kohti kaahataan pitkin ohistuskaistaa, vaikka asiassa on useampi mutta kuin koska. Tiedustelulakien osalta vaikuttaisi olevan valmiutta jopa pikaiseen perustuslain muuttamiseen. Samaa päättäväisyyttä tarvittaisiin myös sen turvaamiseen, että kansalaiset uskaltavat asettua ehdokkaiksi vaaleissa ja sanoa ääneen sananvapauden suojaa nauttivat mielipiteensä sen sijaan, että heidät vaiennetaan laittomuuksilla.

Siihen ei pääministeri Juha Sipilällä (kesk) ja hänen hallituksellaan ole ollut tähän mennessä tahtoa. Sipilän olisi aika viimein herätä siihen, että kyse ei ole välttämättä lapsien kuljettamisesta harrastuksiin tai kouluun tai niin edespäin, vaikka hän kuinka kovasti niin haluaisi kuvitella. Prosessikaavioistaan sokaistunut pääministeri poppoineen on kohdistanut katseensa tiukasti muualle, kun soihtujengi takoo jo ovella.

Ihmisyyteen uskova yhteiskunta on vielä pelastettavissa, mutta se vaatii vihan mahdollistajien herättämistä.

Jaa tämä kirjoitus Facebookissa klikkaamalla tässä.

Jaa tämä kirjoitus Twitterissä klikkaamalla tässä. 

*************

Isän pikajuna Facebookissa | Näin seuraat blogia Facebookissa

Bloggaaja Twitterissä | Isän pikajuna Instagramissa

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Lue myös

Mainos

Mainos

Kommentointi

Kummallista että vain maahanmuuton vastustajien toimista nostetaan äläkkä vaikka sekä kannattajat että vastustajat käyttävät samanlaisia keinoja asiaansa ajaakseen

tuo uutisessa mainittu pappi oli mellakoimassa aikaisemmin ja teki kaikkensa hankaloittaakseen poliisin toimintaa, ehkä te ”suvaitsevaiset” näette nyt viimein miltä tuntuu kun on ”paremmin” ajattelevat kiusaavat joukolla oman mielipiteen vuoksi, niin kuin peruskoulussa jossa kiusataan siksi että on erillaiset vaatteet tai puhuu eri tavalla kuin muut

Marty: jos olisit katsonut jutun linkkejä, olisit nähnyt kuvakaappauksia ”perseraiskauksilla” fiilistelyistä ja muusta saastasta. Vastaavasti rajakkiryhmien kommentteja lukiessa törmää raiskaustoivotusten lisäksi muihin enemmän tai vähemmän epäsuoriin vihjauksiin väkivallasta tai jopa kuolemasta. Tämä oli jutun pointti. Tällaisia ei ”suvakit” huutele.

Tälläisen huutelun tai vaikka turvapaikanhakojoista esitetyn yleistävän töryn kritisointi on kritisointia, ei kiusaamista ja kuuluu sen paljon peräänkuulutetun huudetun sananvapauden piiriin. Tappo- ja raiskausuhkaukset ja -fiilistelyt eivät ole kritiikkiä, vaan juuri sitä kiusaamista ja häiriköintiä. Mene itseesi.

On tietysti hyvä että uhkailut ja vihanlietsonta ihmisiä vastaan pyritään estämään, siinä olen samaa mieltä. Mutta sensuurissa ja puheiden kieltämisessä raja on veteen piirretty viiva. Vieläkään ei ole laissa määritelty mitä on vihapuhe, ja siksi tuomiolle päätyy usein vääriä ihmisiä. Ensin tuomitaan oikea vihapuje, sitten väärät ideologiat ja lopulta koko systeemin kritisointi orwellilaiseen tyyliin.

Lait on kyllä perusteltu varsin hyvin, ja esimerkiksi EIT:n ratkaisut ohjaavat ihmioikeuksien toteutumisen kannalta sananvapausasioiden käsittelyä kattavasti.

Hyvä esimerkki hyökkäyksestä yksittäistä ihmistä kohtaan on esim. Facebookin Rasmus-ryhmä, jossa yritetään kaikilla mahdollisilla solvaamistavoilla ja vihapuhesyytöksillä, jopa uhkauksin käydä Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsinin kimppuun. Kukaan ei vastaa Ullan viimeisimpään kirjoitukseen millään vasta-argumenteilla vaan kommentit ovat pelkkää joukkovihan lietSontaa henkilöä kohtaan…

Alunperin hyvän asian puolesta perustettu ryhmä näyttäytyy sairaana ”koulukiusaamiseen” helposti ryhtyvänä porukkana. Koko homma on kääntynyt itseään vastaan…

Onpa vihaa pursuava kirjoitus. Vihaa kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat eri mieltä asioista kuin herra Korhonen.

Elinikäinen loisiminen ei ole ihmisoikeus.

Miten seura lehti voi julkaista näinä puolueelista tekstiä, eikö toimittajan pitäisi olla puolueeton, eikä ajaa omaa asiaansa?

”Edes selkeästi laillisuuden rajat ylittävään kirjoitteluun ei ole puututtu käytännössä millään tavalla.”

Laittomat uhkailut ovat asianomistajarikoksia. Harkinta syytteen nostamisesta kuuluu uhrille. ”Raiskaustoiveet” ja muut eivät taas ole rikoksia vaan kuuluvat ja niiden pitääkin kuulua sananvapauden piiriin. Yleensä niissä ilmaistaan oma kiukku ja toive (tai ”toive”) siitä, että kumpa haitallista asiaa tukevalle tai edistävälle henkilölle tapahtuisi itselleen ajamansa haitallisen asian seuraus.

Facebook ei tarkoituksella anna alustaa rikolliselle toiminnalle tai edes sananvapauden rajoja koettelevalle ”vihapuheelle”. Tarpeeksi monta ilmiantoa mistä tahansa materiaalista riittää sisällön poistamiseen. Luonnollisestikaan Facebook ei itse voi mitenkään valvoa jokaista yksittäistä kommenttia tai päivitystä. Siksi sisällön tuottamisen kontrollointi lähtee ensisijaisesti käyttäjistä itsestään (jos saat tai näet asiatonta kommentointia tai muuta sisältöä, tee ilmianto).

”Ihmisoikeuksien julkinen puolustaminen vaatii nykyään erityistä rohkeutta”

Ainakin, jos haluaa puolustaa suomalaisten oikeutta elää turvassa haitallisilta ulkopuolisilta vaikutteilta. Suurinta rohkeutta vaatii erään tietyn suuren uskonnon julkinen kritisointi, erityisesti apostaattina ja naisena.

Pitää ottaa huomioon että kieltämisellä ei kenenkään vihantunteita voi muuttaa. Aika perusasia. Jos haluaa muuttaa jotain niin kannattaa ottaa aikaa ja toimia kuten ilmastoasioissa, ympäristöasioissa jne, pitkäaikaista tiedotusta ja asenteiden muokkausta. Joku voi sanoa sitä aivopeuksikin, mutta rehellisen tiedon välittäminen on toiminut ennenkin. Kieltäminen ei voi toimia. Mikä siinä on niin vaikea ymmärtää , että siitä sitten jauhetaan vuositolkulla vääristä lähtökohdista?

Poliisin resursseja on leikattu määrätietoisesti jo kauan – syy on talouseliitin ”varainhankinnan” helpottaminen, kun rikosten ja varsinkin talousrikosten tutkinnassa on liian vähän väkeä. Kokoomus on pyrkinyt ajamaan yhteiskuntaa alas jo 1980-luvulta saakka Ronald Reaganin ja Margaret Thatcherin hengessä, ja tämänhän Alexander Stubb vasta taannoin myönsi todetessan puolueväelle jokseenkin näin: ”sydän halajaa Thatcherin linjalle”. Poliisin heikentäminen, työttömien sortaminen kafkamaisin epäoikeudenmukaisuuksin, jatkuvat palkanalennusvaatimukset ja eläkeikää lähestyvien palkkaamattomuus yhtäaikaa eläkeiän noston kanssa ovat keinoja saada kansa kurjistumaan ja voimattomana katsomaan vierestä kun talouseliitti rosvoaa maamme varallisuutta. Heillehän ei ole väliä miten Suomen käy, eläkepäivänsä he viettävät muualla. Nyt älämölöivät rasistit eivät tajua mitä tässä maassa tapahtuu, ja miten he ovat ihan samalla tavalla tulilinjalla kuin maahan tulevat turvattoma ulkomaalaiset.

Jussi,
Krokotiilinkyyneleitten aika on ohi.

Sinä olet osaa ongelmaa sillä teet vimmatusti töitä polarisoinnin ja tämän kiukun eteen minkä nyt retoorisesti tulkitset vihapuheeksi.

Itse blokkat kaikki joilla on tärkeitä kysymyksiä, relevanttia tietoa sekä vahvoja argumentteja.

Sinä, ja muut suvakismin mielenterveysongelmasta kärsivät, blokkaatte kaikki jotka yrittävät käydä asiallista keskustelua koska häviätte keskustelun HETI kun lyödään empiria, fakta ja statistiikka pöytään.

Olette jo hävinneet keskustelun kauan sitten ja tiedätte sen. Koska, väistelette asian ydintä ja argumenttinne ovat ala-asteen tasoista tyypillistä kommunistiretoriikkaa ja suhtautuminen eriäviin mielipiteisiin on halveksiva.

Olette itse luoneet ilmapiirin missä ihmiset ovat turhautuneita ja vihaisia. Ja käytätte nyt ihmisten turhautuneisuus ja viha aseena. Se on yksi teidän joukkotuhoaseista tunneargumenttien ja sensuuriin rinnalla millä tapaatte asiallisen keskustelun.

Tuskin julkaisette tämän. Et uskalla katsoa totuutta silmiin.

Itse blokkaan kaikki, jotka esittävät asiansa asiattomasti. Olen korostanut sitä, että minun kanssani ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta siihen en aikaa tuhlaa, että jäisin huutamaan öyhöttäjien kanssa kilpaa. Pätevätkin argumenttinsa saa kätevästi jäämään huomiotta, jos kietoo ne nimittelyihin ja muihin asiattomuuksiin.

Plokisti kuuluu siihen ryhmään joka yrittää tehdä Suomesta mailman sosiaalitoimiston ,vastuuttomasti kantamatta vastuutaan teoistaan.

Miltä osin tämä kommentti koskee yllä olevaa kirjoitusta? Mistä teoista minun pitäisi kantaa vastuu ja millä tavoin minä yritän tehdä Suomesta ”mailman sosiaalitoimiston”?

”Ihmisoikeuksien julkinen puolustaminen vaatii nykyään erityistä rohkeutta.” Täysin samaa mieltä. Itsekin koitan aina sanoa, että meidän tulisi käyttää vähäiset resurssimme eennemmin syyrialaisten lasten, kuin irakilaisten sotarikollisten auttamiseen ja tästä on aina seurannut natsittelua. Osaako blogisti kertoa miksi on tärkeämpää elättää Ruotsista saapuneita arabimiehiä, kuin auttaa konfliktialueiden lapsia? Vielä voisit tarkentaa miksi se, että itse valitsisin ne lapset tekee minusta ”äärioikeistolaisen” ja ”rasistin”.

Ahaa, Sipilä on siis syyllinen tähänkin asiaan ? Onko maailmassa mitään negatiivista mihin hän ei olisi syyllinen ?

Korhonen sortuu (jälleen kerran) älylliseen epärehellisyyteen ja populismiin tässä kirjoituksessaan, kirjoittaja on oman mielipiteensä ja kapean, rajoittuneen maailmankuvansa vanki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

X