Miten huostaanotto vaikuttaa lapseen?

Jaa artikkeliTilaa Seura
Huostaanotto on lastensuojelun toimenpide, joka tehdään lapsen suojelemiseksi hänen kehitystään haittaavilta olosuhteilta.

Kysymys

Miten lapseen vaikuttaa huostaanotto?

Suru sydämessä

Vastaus

Huostaanotto on lastensuojelun toimenpide, joka tehdään lapsen suojelemiseksi hänen kehitystään haittaavilta olosuhteilta. Huostaanotto voi olla vapaaehtoinen tai yksipuolisesti viranomaisten päättämä.

Yleisenä syynä lasten huostaanottoon on se, että vanhemmat eivät pysty huolehtimaan lapsensa fyysisistä, henkisistä ja sosiaalisista tarpeista. Syynä voi olla myös lapseen kohdistuva henkinen, seksuaalinen tai fyysinen väkivalta.

Lapsen kannalta hyvää huostaanotossa on se, että hänen kehitystään vaarantavat olosuhteet muutetaan paremmiksi. Se ei tee huostaanottoa kuitenkaan helpoksi. Luopuminen omasta perheestä on joka tapauksessa pelottavaa ja surullista. Niiden asioiden kanssa lapsi tarvitseekin uuden sijoituspaikkansa ihmisten ja viranomaisten tukea.


 

Tee edes nämä!

  1. Mieti huostaanottoratkaisua lapsen kannalta. Mitä hyvää siinä on?
  2. Mikäli sinulla on hyvä suhde lapseen, anna hänelle tukesi aikuisella tavalla.
  3. Muista, että myös huostaanotetun vanhemmat tarvitsevat tukea.

Seura 34/2014

X