Tarkastus paljasti: Lahden kehitysvammapsykiatrian yksikössä ilmeni lääkepoikkeamia, väkivallan uhkaa – turvahuone oli käytössä jopa joka kolmas päivä

Eduskunnan oikeusasiamies teki tarkastuksen Lahden kehitysvammapsykiatrian yksikköön ja löysi huomattavan paljon epäkohtia ja ongelmia. Esimerkiksi vartijoita oli käytetty asukkaiden rauhoittamisessa.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Seura kertoi Lahden kehitysvammapsykiatrian yksikön epäkohdista 15. helmikuuta 2023. Eduskunnan oikeusasiamies oli tarkastanut yksikön toimintaa jo vuonna 2022 kolmen kuukauden ajan ja tehnyt sinne ennalta sovitun tarkastuskäynnin 30.6.2022.

Eduskunnan oikeusasiamies teki tarkastuksen Lahden kehitysvammapsykiatrian yksikköön ja löysi huomattavan paljon epäkohtia ja ongelmia. Esimerkiksi vartijoita oli käytetty asukkaiden rauhoittamisessa.
Teksti: Jani Kaaro

Seura on tutustunut eduskunnan oikeusasiamiehen (EOA) tarkastuspöytäkirjaan. Sen mukaan Lahden kehitysvammapsykiatrian yksikkö on käyttänyt yksityisen vartijayrityksen palveluita hankalasti käyttäytyvien asukkaiden rauhoittamiseen.

EOA ojentaa yksikköä totea­malla, että vartijoiden tehtävä on ainoastaan turvata hoitohenkilökunnan turvallisuutta – he eivät saa osallistua hoito- ja rajoittamistoimenpiteisiin.

Kirjaus­ten perusteella syntyy kuitenkin kuva, että vartijoita on käytetty myös toteuttamaan rajoitustoimenpiteitä – tässä esimerkkejä kirjauksista:

”Asiakasta pyydetty siirtymään itsenäisesti turvahuoneeseen, mutta ei siihen suostunut laskemisen jälkeen, jolloin vartijoiden toimesta siirretty turvahuoneeseen.”

”Vartijoiden avustuksella siirretty asiakas turvahuoneeseen. Asiakas pyrkii potkimaan, lyömään ja puremaan ohjaajia ja vartijoita. Osa potkuista osui ohjaajaan ja vartijaan.”

”Toimintamalleista pidettävä kiinni. Riittävä henkilökuntamäärä. Nyt rajoitteessa mukana koko paikalla ollut henkilökunta, kolme vartijaa sekä vastaava ohjaaja.”

”Siirretty kahden vartijan ja viiden ohjaajan voimin turvahuoneeseen. Asiakas vastusti raivoisasti siirtoa yrittäen lyödä, purra ja potkia.”

Oikeusasiamies tarkasti yksikön toimintaa 25.3.–8.7.2022.

Hätkähdyttävä löytö myös lääkepoikkeamat

Toinen hätkähdyttävä löytö tarkastuksessa ovat lääkepoikkeamat. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa asukas ei saa tarvitsemaansa lääkettä tai ei saa lääkkeestä oikeaa annosta tai saa väärän lääkkeen.

Lääkepoikkeamia oli kolmen kuukauden tarkastelujaksolla 28, ja ne ”näyttivät johtuvan monissa tapauksissa henkilökunnan huolimattomuudesta”.

Kehitysvammaisten Tukiliiton lakiasiantuntijat sanovat Seuralle, että 28 lääkepoikkeamaa kolmessa kuukaudessa on todella suuri määrä, jos yksikössä on noudatettu valvontaviranomaisen edellyttämää lääkehoidon toteuttamisen tapaa.

Lääkepoikkeamien määrää voi heidän mukaansa pitää suurena myös siksi, että tarkastusjaksolla asiakkaita on ollut melko vähän.

Turvahuone ”viimeinen oljenkorsi” – Nyt käytössä jopa joka kolmas päivä

EOA kiinnittää huomiota myös turvahuoneen, käytännössä eristyshuoneen, käyttöasteeseen.

Kolmessa kuukaudessa turvahuonetta on käytetty 25 kertaa eli lähes joka kolmas päivä. Sen käytön pitäisi olla viimeinen oljenkorsi, ja rajoitustoimenpidettä koskee kahden tunnin enimmäisaika.

Turvahuonetta oli kuitenkin yksikössä kertaalleen käytetty yön yli lähes kymmenen tuntia. Asukas oli ollut karkureissulla, eikä ollut selvyyttä, oliko hän käyttänyt päihteitä.

Tukiliiton asiantuntijoiden mukaan kyseessä ei ole lainmukainen peruste turvahuoneen käytölle.

”Rajoitustoimenpiteitä ei voida pitää välttämättöminä ja siten perusoikeuksien näkökulmasta mahdollisina, jos kaikkia muita käytännön keinoja ei ole ensin kokeiltu”, Tukiliiton juristi Saara Kokko sanoo.

Lue myös: 15 minuuttia ulkoilua talutushihnassa – Kehitysvammaisten äidit kertovat lastensa julmasta kohtelusta ja karusta arjesta nyky-Suomessa

Kehitysvammaisten nuorten karu kohtelu paljastui kunnallisen Etevan laitoksessa.

Seuran aikaisemmin julkaisemassa artikkelissa kerrottiin, että Eemistä tuli ilman virikkeitä ja ohjelmaa apaattinen ja hän vietti suuren osan ajastaan makaamalla patjalla. © Petra Peltosen kotialbumi

Ovi-ikkunasta näki asukkaan huoneeseen

Aluehallintovirasto oli tehnyt Etevan Lahden yksikköön yllätystarkastuksen vuonna 2018 ja huomauttanut epäkohdista. EOA:n tarkastuksessa selvitettiin, oliko avin tarkastuksessa tuolloin havaittuja epäkohtia korjattu.

Yksi epäkohta avin tarkastuksen mukaan olivat asukkaiden ovi-ikkunat, joista henkilökunta saattoi nähdä huoneeseen. Avin mukaan tämä rikkoi asukkaiden oikeutta yksityisyyteen.

EOA:n tarkastuksessa havaittiin, että ovi-ikkunoille ei ollut tehty mitään ja asukkaat yrittivät peittää niitä esimerkiksi sanomalehtipaperilla.

Henkilökunnalla velvollisuus ilmoittaa epäkohdista

Toinen avin huomautuksen aihe koski yksikön omavalvontaa. Avi vaati, että yksikkö päivittää epäkohtien ilmoittamista koskevan kohdan omavalvontasuunnitelmassa lain mukaiseksi.

Suunnitelmasta on muun muassa käytävä ilmi, että henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa viranomaisille havaitsemistaan epäkohdista eikä tästä saa seurata vastatoimia.

Suunnitelma oli EOA:n tarkastuksen aikana kuitenkin edelleen puutteellinen, eikä siinä vieläkään mainittu, että jos työntekijä raportoi epäkohdasta, siitä ei saa seurata vastatoimia.

Tukiliiton asiantuntijat sanovat, että omavalvontasuunnitelman päivitys on erittäin tärkeää, koska vastatoimien pelko estää työntekijöitä ilmoittamasta havaitsemiaan epäkohtia. Vastatoimia pelkäävät myös omaiset.

Avi ei ilmeisesti ole seurannut, korjaako yksikkö havaitut epäkohdat, koska niitä ei ollut korjattu EOA:n tarkastukseen mennessä.

”Jatkuva väkivallan uhka”

EOA:n tarkastajat olivat myös erittäin huolissaan Lahden yksikön vaikeasta henkilökuntatilanteesta. Henkilökunnan vaihtuvuus on suurta ja osaavia työntekijöitä on vaikea saada.

Tukiliiton asiantuntijat ovat sitä mieltä, että rajoitustoimenpiteiden suuri määrä kertoo karua kieltään henkilöstöpulasta. Rajoitustoimenpiteitä saatetaan käyttää korvaamaan liian vähäistä henkilöstöä.

Ongelma ei kuitenkaan koske vain Lahden kehitysvammapsykiatrian yksikköä. Tukiliiton asiantuntijat kuulevat lakineuvonnassaan samankaltaisista ongelmista eri laitoksissa ympäri Suomea.

EOA ilmaisi myös huolensa yksikössä vallitsevasta ”jatkuvasta väkivallan uhasta”.

Tukiliiton asiantuntijoiden mukaan väkivallan uhka voi osin olla seurausta yksikössä käytetyistä puutteellisista menettelytavoista.

”Väkivallan uhka kertoo ainakin siitä, että yksikössä on epäonnistuttu rakentamaan asiakkaiden arki ennakolta sellaiseksi, että väkivaltatilanteita pystytään ehkäisemään”, Tukiliiton Saara Kokko sanoo.

”Vuorovaikutus ja kommunikointi asiakkaiden kanssa ei myöskään vaikuta toimivalta.”

Lahden kehitysvammapsy­kiatrian yksikkö siirtyi vuoden alussa HUS-yhtymään, kun Etevan toiminta päättyi.

Lue myös: Kun edunvalvonta vie läheisesi – Reetta sai tavata vammaista pikkuveljeään pahimmillaan vain tunnin kuudessa viikossa

X