Monet autismiin liitetyt geenit ilmentyvät poikkeavasti väkivaltaisilla psykopaateilla - Tutkimustulokset mahdollistavat nyt uusia hoitokeinoja

Psykopatia on vahvasti perinnöllistä, mutta tähän asti ei ole tiedetty, liittyykö siihen poikkeavuuksia geenien tai proteiinien ilmentymisessä hermosoluissa.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Psykopatia on vahvasti perinnöllistä, mutta tähän asti ei ole tiedetty, liittyykö siihen poikkeavuuksia geenien tai proteiinien ilmentymisessä hermosoluissa.
(Päivitetty: )
Teksti:
Alisa Kaukio

Juuri julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin kantasoluteknologian avulla geenien ja proteiinien ilmentymistä psykopaattisten väkivaltarikollisten aivosoluissa.

Rikoksista tuomituista 10-30 prosenttia on psykopaatteja.

Psykopatia on antisosiaalisen käyttäytymisen äärimmäinen ilmenemismuoto. Psykopaatteja yleisväestöstä on arviolta yksi sadasta.

Psykopatiaan liittyvät geenit on liitetty myös autismiin

Tutkimukseen osallistui psykopaattisia väkivaltarikollisia ja terveitä verrokkihenkilöitä sekä ei-psykopaattisia päihderiippuvaisia.

Kolmatta ryhmää tutkittiin, koska tutkimukseen osallistuneet psykopaatit olivat myös päihderiippuvaisia. Näin ollen oli tärkeää eritellä päihderiippuvuuteen liittyvät poikkeavuudet psykopatiasta.

Tutkittavien ihosoluista valmistetuista monikykyisistä kantasoluista erilaistettiin aivojen etulohkon neuroneja ja hermosolujen kemiallisesta tasapainosta huolta pitäviä astrosyyttejä.

Tuloksista voitiin havaita, että psykopatiaan liittyy muutoksia sekä lukuisten geenien että immuunivasteisiin liittyvien signalointireittien ilmentymisessä.

Monet poikkeavuuksia sisältävistä geeneistä on liitetty myös autismiin.

Opioidijärjestelmää tasapainottamalla voitaisiin hoitaa psykopatiaa

Psykopatia ilmeni tiettyjen neuronien lisääntyneenä ilmenemisenä ja toisten vähäisyytenä. Astrosyyteissä vahvin löydös oli eräiden geenien lisääntynyt ilmentyminen.

Geenien ilmentymiserot selittivät 30-92 prosenttia psykopatian oireiden varianssista.

Myös glukoosimetaboliaan ja opioidijärjestelmään liittyvien proteiinien poikkeava ilmentyminen liittyvät psykopatiaan.

Uudet tulokset vahvistavat aiempaa käsitystä siitä, että opioidijärjestelmän poikkeava toiminta on yksi tekijä psykopatian taustalla.

Vahvistuneiden tulosten perusteella psykopatiaa voitaisiin hoitaa tasapainottamalla opioidijärjestelmää pitkävaikutteisella naltreksoni- tai buprenorfiini-injektiolla.

X