Uskotko tietäväsi, millaisia kokaiinin käyttäjät nykyään ovat? Luultavasti erehdyt

Jaa artikkeliLähetä vinkki
”Edelleen luullaan, että kokaiini liittyisi pelkästään bile- ja satunnaiskäyttöön, mutta toisenkinlaisia käyttäjiä on”, sanoo THL:n oikeustoksikologiayksikön päällikkö Teemu Gunnar. © iStock
Samalla kun kokaiinin käyttö lisääntyy, käyttäjien kirjo laajenee. Kokaiinin ongelmakäyttäjiä on jo Suomessa. Asiantuntijan mukaan heidän määränsä näyttäisi olevan lisääntymässä.

Mielikuva kokaiininkäyttäjästä on perinteisesti tällainen: mainostoimistojuppi, pintaliitäjäpukumies tai malli, joka joskus yökerhossa nuuskaa kokaiinia mutta jonka arkeen huumeet eivät ulotu.

Mielikuva saattoi liipata todellisuutta 1980-luvulla, jos silloinkaan. Oikeasti totuus on murheellisempi.

”Edelleen luullaan, että kokaiini liittyisi pelkästään bile- ja satunnaiskäyttöön, mutta toisenkinlaisia käyttäjiä on”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n oikeustoksikologiayksikön päällikkö Teemu Gunnar.

Näiden ”toisenlaisten” käyttäjien määrä näyttää kasvavan vuosi vuodelta samalla, kun kokaiinin käyttö lisääntyy. Ja tutkimusten mukaan se lisääntyy.

Elokuussa julkaistun Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurauskeskuksen EMCDDA:n vuosiraportin mukaan kokaiinin saatavuus on Euroopassa lisääntynyt, samoin käyttö.

Viime keväänä julkaistun THL:n jätevesitutkimuksen mukaan kokaiinin käyttö on Suomessa moninkertaistunut vuosien 2012 ja 2017 välisenä aikana. Erityisesti sen käyttö lisääntyi eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa.

Gunnar luonnehti Seuran haastattelussa viime keväänä kokaiinin käytön kasvua selkeäksi trendiksi.

Uusimpien jätevesitutkimusten (ks. kuva 2) perusteella käytön kasvu on jatkunut tänä vuonna pääkaupunkiseudulla. Uusimmat mittaustulokset ovat tämän vuoden kesäkuulta.

Kokaiinilla pää sekaisin ja auton rattiin

Jätevesitutkimuksista selviää se, että kokaiinia kyllä yhä käytetään selvästi enemmän viikonloppuisin kuin arkisin. Tämä puolestaan viittaa Gunnarin mukaan siihen, että kokaiinin satunnaiskäyttö on säännöllistä päivittäistä käyttöä yleisempää. Etelä-Amerikasta tulee kuitenkin koko ajan enemmän ja enemmän kokaiinia Eurooppaan.

”Länsi-Euroopan maissa kokaiini on yleisimpiä suonensisäisesti käytettyjä huumausaineita jo nyt. Se viittaa ihan selkeään ongelmakäyttöön”, Gunnar sanoo.

Eikä sen käyttö Suomessakaan ole pelkkää satunnaiskäyttöä. Vaikka kokaiinia käytetään Suomessa Länsi-Eurooppaan verrattuna vähän, täälläkin on jatkuvasti huumerattijuopumuksia, joihin kokaiini liittyy.

”Huumerattijuopumuksissa kokaiini on vain yksi aine monien joukossa. Niissä sitä on käytetty joko ainoana huumeena tai osana monien aineiden sekakäyttöä. Sen yleistyvä mukanaolo kuvastaa joka tapauksessa sitä, että kokaiinin käyttö ei ole Suomessa enää vain marginaalinen ilmiö.”

Kokaiiniin liittyvät rattijuopumustapaukset ovat lisääntyneet viime vuosina, ja viime vuonna niitä oli jo useita satoja.

Ongelmakäyttäjien määrä lisääntymässä myös Suomessa

”Eli kyllä kokaiinia käyttäviä ongelmakäyttäjiä on myös Suomessa, ja heidän määränsä näyttäisi olevan lisääntymässä. Heidän joukossaan on varmasti myös ihmisiä, jotka käyttävät kokaiinin lisäksi muitakin stimulantteja, kuten amfetamiinia.”

Perinteisesti Suomessa on suonensisäisesti käytetty eniten amfetamiinia ja buprenorfiinia. Viitteitä siitä, että kokaiinin suonensisäinen käyttö olisi laajalti leviämässä Suomeen, ei Gunnarin mukaan ainakaan vielä ole.

”Ei ainakaan vielä. Mutta kun saatavuus lisääntyy, hinta saattaa alentua. Sen seurauksena myös suonensisäinen käyttö voi lisääntyä.”

X