Turvapaikanhakijoiden joukkorangaistus riemastutti kaupunginhallituksen varapuheenjohtajaa

Jaa artikkeliLähetä vinkki
"Kollegtiivinen" rangaistus on Vaili Jämsä-Uusitalon mielestä hyvä juttu.

"Kollegtiivinen" rangaistus on Vaili Jämsä-Uusitalon mielestä hyvä juttu.Porttikiellosta uimahalliin ei annettu asianmukaista valituskelpoista kirjallista päätöstä.

Oulun kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Vaili Jämsä-Uusitalo (ps) ilostui turvapaikanhakijoille langetetusta ilmeisen laittomasta joukkorangaistuksesta.

– Kollegtiivinen rangaistus rajallisena (tässä kuukausi) on silloin hyvä, jos halutaan kertoa koko ryhmälle, että emme salli tällaista käytöstä Suomessa. En minäkään kulje avopäin Saudi-Arabiassa, vaikka se kollegtiiviselta rangaistukselta tuntuukin, Jämsä-Uusitalo kommentoi Facebookissa jakaessaan sunnuntaina Kalevan uutisen, jossa kerrottiin oululaisessa uimahallissa sattuneesta välikohtauksesta.

Kaleva kertoi lauantaina, että Vesi-Jatulin uimahallissa yksi miespuolinen turvapaikanhakija oli torstai-iltana mennyt naisten peseytymistiloihin. Paikalla ollut nainen kertoi Jämsä-Uusitalon jakamassa jutussa, että henkilökunta ei ollut aluksi reagoinut tapahtuneeseen millään tavalla. Myöhemmin kuitenkin kaikki uimahallissa olleet turvapaikanhakijat oltiin komennettu ulos.

Ylen mukaan ainakin kerran aikaisemminkin Vesi-Jatulin uimahallissa miespuolinen turvapaikanhakija on mennyt naisten peseytymistiloihin tahallaan. Varsinainen kollektiivinen rangaistus on se, että torstaisen tapahtuman jälkeen kaikille uimahallin läheisyydessä sijaitsevan vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoille langetettiin Kalevan mukaan tammikuun loppuun saakka kestävä porttikielto.

Siis myös niille, jotka eivät mihinkään moitittavaan menettelyyn olleet syyllistyneet. Jämsä-Uusitalo nähtävästi ymmärtää, että joukkorangaistus on väärin, mutta kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan riemuksi virheellisen päätöksen kumoaminen vie aikaa ja hänen näkemyksensä oikeudesta ehtii toteutumaan.

– Onneksi asian korjaaminen vie jonkin aikaa… Ehtivät saada tiedon, miten ei pidä käyttäytyä uimahallissa Suomessa, vaikka niin saa tehdä Irakissa ja Syyriassa. 🙂 On kototuttamisella töitä ja ilman selviä rajojen osoittamista se ei onnistu. Suomalainen mies olisi arabimassa jo vankilassa ja täällä vaan pohditaan, että emmehän pahoittaneet miehen mieltä, Jämsä-Uusitalo tuumi, kun hänelle oli huomautettu, että joukkorangaistukset eivät ole sallittuja edes armeijassa.

Asian korjaamiseen tähtäävät toimet käynnistyivät heti tuoreeltaan lauantaina, kun Oulun kaupunginvaltuutettu Janne Hakkarainen (vihr) kertoi kannelleensa asiasta yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Naisten pesutiloihin mennyttä henkilöä hän ei kuitenkaan puolustele.

– Teko on ilmiselvästi tuomittava ja siitä pitää rangaista, mutta kollektiivinen ja kokonaista ryhmää koskeva rangaistus on syyttömille epäoikeudenmukainen ja syrjivä, Hakkarainen kommentoi.

Maassa maan tavalla

Maassa maan tavalla, sanotaan, ja maan tapa on sellainen, että uimahallien pesutiloissa sukupuolet ovat tiukasti omilla osastoillaan. Ainoastaan naispuolisilla siivoojilla on pääsy letkuttelemaan miesten peseytymistiloihin, mutta muuten erottelu pikkulapsi-iän ylittäneiden kohdalla on rikkomaton. On ihan oikein, että juippi, joka tunkee naisten suihkutiloihin saa vähintäänkin porttkiellon.

Sekin on maan tapa, että kuka törppöilee, vastaa teoistaan. Mutta vain omista teoistaan. Ja vain hän – ei kaikki samannäköiset, samanikäiset tai samassa talossa asuvat.

Oulun kaupungin liikuntapalveluiden ohjauspalveluiden päällikkö Marko Savolainen korosti Kalevalle, että Vesi-Jatulin porttikielto koskee nimenomaan Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ylläpitämän, 16-17-vuotiaille nuorille tarkoitetun tukiasumisyksikön asukkaita, ei kaikkia Oulussa asuvia turvapaikanhakijoita.

Tällä pystytään karsimaan syytökset rasismista, mutta jo pelkästään syyttömien ojentaminen joukkorangaistuksella on riittävästi pielessä olivatpa he sitten ketä hyvänsä. Asiaa puitiin esimerkiksi vajaa vuosi sitten, kun joukko yläkouluikäisiä pöljäili Helsingissä. Koulun läheisyydessä sijainnut kauppa sai tarpeekseen ja läjäytti koko koulun 7–9-luokkalaisille kahden viikon porttikiellon.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistopäällikkö Rainer Hiltunen kertoi asiasta uutisoinneelle Iltasanomille, että vuoden 2015 alussa uudistettu yhdenvertaisuuslaki oli tiukentanut syrjintäkieltoa korostaen sitä, että ihmisiä täytyy kohdella yksilöinä.

– Ryhmärangaistuksia ei sallita edes armeijassa. Jos joku tai jotkut aiheuttavat häiriötä, siihen saa puuttua – ääritapauksessa kieltämällä tältä sisäänpääsyn esimerkiksi ravintolaan tai kauppaan. Jokainen siis vastaa itse siitä, mitä on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Kokonaista ryhmää ei kuitenkaan laajemmin voi rangaista joidenkin töppäilyistä.

Myös Oulun uimahallikaplakkaan yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta otettiin tiukka kanta.

– Jos jonkin ryhmän edustaja on aiheuttanut ongelmakäyttäytymistä, se ei oikeuta ryhmärangaistukseen tai että sen varjolla saisi lähteä rajoittamaan yleisesti kaikille tarjottavia palveluita. Tällöin helposti profiloidaan tiettyä ihmisryhmää. Se voi rikkoa yhdenvertaisuuslakia, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Jussi Aaltonen sanoi Iltalehdelle.

Asia saattaa olla kuitenkin eri, jos Oulun mätkimä porttikielto tulkitaan tilanteen pysäyttämiseksi eikä Jämsä-Uusitalon hehkuttamaksi kollektiiviseksi rangaistukseksi.

Niin ikään Iltalehden haastattelema rikosoikeuden emeritusprofessori Martti Majanen kommentoi asiaa Iltalehdelle yleisellä tasolla. Hänen mukaansa Oulun antaman porttikiellon kaltainen menettely ei välttämättä riko lakia, jos kyseessä on väliaikainen toimenpide.

– Voi olla tilanteita, että joitakin henkilöitä ei ole varmuudella tunnistettu ja on epävarmuutta, onko mukana useampia henkilöitä. Tilanteen pysäyttämiseksi voidaan tehdä hetkeksi jotain, mutta korostan, että tilapäisesti ja poikkeuksellisesti.

Porttikiellosta ei asianmukaista päätöstä

Oman vivahteensa asiaan tuo se, että Vesi-Jatulin uimahalli on Oulun kaupungin. Se on siis julkinen palvelu, jonka Oulun kaupunki on itsehallinnon puitteissa ottanut järjestettäväkseen. Nyt Oulun kaupunki on rajoittanut pääsyn julkiseen palveluun lehtitietojen mukaan tarkkaan rajatulta joukolta ihmisiä. Joukossa on hyvin paheksuttavaan toimintaan syyllistynyt tai syyllistyneitä, mutta myös sellaisia, jotka eivät moitittavasti ole menetelleet.

Julkisiin uimahalleihin on ennenkin annettu porttikieltoja. Vuonna 2011 Kauhajoella tulkittiin, että eräs mies oli julistanut uimahallissa uskoaan häiritsevällä tavalla. Seurauksena oli porttikielto, mutta eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin katsoi, että syy ei ollut hyväksyttävä. Tämän lisäksi ratkaisussa linjattiin Oulun tapaukseenkin sopivasti:

”Kun kunta itsehallintonsa perusteella ottaa hoidettavakseen uimahallipalvelujen tarjoamisen, jokaisella on oikeus käyttää näitä julkisia palveluja. Palvelun käyttäjiä on kohdeltava tasapuolisesti, kunnan tulee käyttää toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin ja sen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuihin päämääriin. Toimien on myös suojattava oikeusjärjestykseen perustuvia oikeutettuja odotuksia.

Uimahallipalvelun käytön rajoittaminen voi lähtökohtaisesti olla vain poikkeuksellista ja siihen tulee olla asialliset ja hyväksyttävät perusteet. Uimahallipalvelun rajoittamista koskevan päätöksenteon on täytettävä oikeusturvan vaatimukset. Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä. Asianosaiselle on varattava ennen asian ratkaisemista tilaisuus lausua mielipiteensä ja antaa selvityksensä. Lisäksi asianosaisella tulee olla mahdollisuus saattaa tällainen kirjallinen perusteltu päätös muutoksenhakuviranomaisten ratkaistavaksi.”

Oli käynyt niin, että Kauhajoella porttikielto oli paukuteltu ilman, että asianosaista oli kuultu. Hänelle ei myöskään toimitettu asiaa koskevaa kirjallista päätöstä, josta olisi voinut valittaa.

Samoin kävi Oulussa. Oulun ensi- ja turvakoti ry:n tukiasumisyksikön johtaja Jani Kaisto kertoo, että uimahallin henkilökunta kävi kertomassa porttikiellosta perjantaina suullisesti. Kirjallista päätöstä ei annettu eikä valitusosoitusta.

– Minulle jäi itse asiassa hieman epäselväksi, että ketä kaikkia tämä porttikielto edes koskee, Kaisto kertoo puhelimitse.

Myös se on epäselvää, onko asianomaisia kuultu ennen päätöksentekoa. Tukiasumisyksiköllä näin ei ainakaan ole tehty. Kaisto epäilee, että uimahallilla ei ole tapahtuma-aikaan ollut läsnä tulkkia niin, että sielläkään kuulemista olisi voitu asianmukaisesti järjestää. Kaiston mukaan uimahallilla oli ollut torstaina kuusi neljästäkymmenestä tukiasumisyksikön asukkaasta.

Kauhajoen tapausta koskevassa päätöksessä apulaisoikeusasiamies mainitsi, että kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa hallinnosta. Kauhajoella oltiin menetelty porttikieltoasiassa väärin, ja kaupunginhallitus sai siitä moitteet.

Oulussa perusteiltaan vähintäänkin kyseenalainen joukkorangaistus rajoittaa joukolta ihmisiä pääsyn julkiseen palveluun. Lisäksi porttikieltoprosessi on sujunut väärin ja näin ollen mitä ilmeisimminkin hyvän hallinnon perusteiden vastaisesti, koska valituskelpoista kirjallista päätöstä ei ole annettu eikä asianomaisia kuultu.

Hallinnosta vastaavan Oulun kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan mielestä tämä tällainen on oikein hyvä juttu ja hymiön paikka.

Lisäys 18.1.2016 klo 13.45
SDP:n Oulun kaupunginvaltuutettu Sari Halonen antaa vahvan tukensa joukkorangaistukselle.

Myös SDP:n Oulun kaupunginvaltuutettu Sari Halonen antaa vahvan tukensa ilmeisen laittomalle ja väärin tehdylle joukkorangaistukselle.

– Kollektiivinen rangaistus tehoaa paremmin kuin yksilörangaistus, Halonen perusteli.

Halonen aiheutti kohun viime kesänä, kun hän asettui puolustamaan kansallissosialistisen Suomen Vastarintaliikkeen katupartioita. Monet SDP:n vaikuttajat sanoutuivat jyrkästi irti Halosen puheista. Halonen sai valtuustoryhmältä asiasta huomautuksen. Hän pahoitteli myöhemmin puheitaan ja kertoi, ettei ollut täysin ymmärtänyt Vastarintaliikkeen toimintaa.

Päivitys 18.1.2016 klo 17.50
Oulun kaupunki on perunut kyseenalaisen joukkorangaistuksen. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä muutti porttikieltopäätöstä niin, että se koskee enää naisten peseytymistiloihin tunkeutunutta henkilöä. Penttilä sälyttää vastuuta yksilön teosta kuitenkin myös muille hänen kanssaan samoissa tiloissa asuville.

– Tällaista käytöstä ei voida hyväksyä millään muotoa. Kyllä tämä on saatava loppumaan. Tämä on otettava vakavasti. Asukkaiden ja asumisyksikön täytyy ottaa tästä kuitenkin kollektiivinen vastuu. Tämän täytyy olla viimeinen kerta, Penttilä sanoi Ylen mukaan.

* * *

Oulun kaupungin liikuntapalveluiden ohjauspalveluiden päällikköä Marko Savolaista ei tavoitettu kommentoimaan päätöstä maanantaiaamuna.

Jaa tämä kirjoitus Facebookissa klikkaamalla tässä.

Jaa tämä kirjoitus Twitterissä klikkaamalla tässä.

Lue myös:

Joukkorangaistuksesta joukkomurhaan (18.1.2016)

Aiheesta internetissä:

Vaili Jämsä-Uusitalon Facebook-päivitys (17.1.2016)

Kaleva: Vesi-Jatulissa ollut nainen: Uimahallin henkilöstö ei reagoinut tarpeeksi tiukasti (16.1.2016)

Kaleva: Nuori mies aiheutti järkytystä naisten suih­ku­ti­lois­sa – tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le porttikielto Vesi-Jatuliin (16.1.2016)

Yle: Kulttuurit törmäävät uimahallissa – alastomuus on tabu, mutta niin on tuijottelukin (13.1.2016)

Iltasanomat: Koululaiset tehtailivat limsapommeja Alepaan – näin kauppa ratkaisi ongelman (11.2.2015)

Iltalehti: Turvapaikanhakijoille pääsykielto uimahalliin – Asiantuntija: ”Voi rikkoa lakia” (17.1.2016)

Eduskunnan apulaisoikeusmiehen ratkaisu 18.12.2012

Sari Halosen Facebook-kommentti (18.1.2016)

Kaleva: SDP:n Sari Haloselle huomautus ka­tu­par­tio­pu­heis­ta – Halonen pahoillaan (14.8.2015)

Kaleva: Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den ryh­mä­port­ti­kiel­to Haukiputaan uimahalliin peruttiin (18.1.2016)

Yle: Turvapaikanhakijanuorille Oulussa annettu kollektiivinen porttikielto peruttiin (18.1.2016)

************

Isän pikajuna Facebookissa | Näin seuraat blogia Facebookissa

Bloggaaja Twitterissä | Isän pikajuna Instagramissa

X