Fakta: Kaikki terroristit eivät ole muslimeja

Jaa artikkeliTilaa Seura
Kaikki terroristit eivät ole muslimeja.

Kaikki terroristit eivät ole muslimeja.Lukemat vuosilta 2006-2015 paljastavat totuuden jihadistisen terrorismin osuudesta.

Euroopan poliisivirasto Europol on julkaissut vuodesta 2007 lähtien raportteja edellisen vuoden terrorismiin liittyvistä havainnoista EU-maissa. Tuorein raportti on viime vuodelta. Siihen on koottu vuoden 2015 tiedot.

Raporteista käy ilmi, että vuosina 2006–2015 separatistinen terrorismi oli ylivoimaisesti yleisin terrorismin muoto EU:ssa, vaikka julkisuudessa eniten huomiota on saanut islamistinen terrorismi. Suomessakin yleisesti toistettu propagandistinen väite, että kaikki terroristit olisivat muslimeja, on Europolin tietojen valossa rankasti virheellinen.

Kaikkiaan vuosilta 2006–2015 EU-alueelta ilmoitettiin 3094 toteutettua, epäonnistunutta tai estettyä terrori-iskua. Niistä islamistisia, jihadistisia tai muuten uskonnollisesti motivoituneita oli 34.

Seuraavaan on koottu kaikista Europolin tähän mennessä julkaistuista TE-SAT-raporteista vuosittaiset tiedot toteutetuista, epäonnistuneista ja estetyistä terrori-iskuista ja terrorismiin liittyneistä pidätyksistä. Yhteenlasketun lukumäärän jälkeen suluissa kerrotaan kulloisenkin raportin käyttämän määritelmän mukaisesti joko islamistiseen, jihadistiseen tai uskonnollisesti motivoituneeseen terrorismiin liittyneet toteutetut, epäonnistuneet tai estetyt terrori-iskut ja pidätykset.

2006
Toteutettuja, epäonnistuneita ja estettyjä terrori-iskuja yhteensä 498 (islamistisia 1)
Pidätyksiä yhteensä 706 (islamistiseen terrorismiin liittyviä 257)
Lähde: EU Terrorism Situation & Trend Report TE-SAT 2007

2007
Toteutettuja, epäonnistuneita ja estettyjä terrori-iskuja yhteensä 583 (islamistisia 4)
Pidätyksiä yhteensä 1044 (islamistiseen terrorismiin liittyviä 201)
Lähde: EU Terrorism Situation & Trend TE-SAT 2008 – Report

2008
Toteutettuja, epäonnistuneita ja estettyjä terrori-iskuja yhteensä 515 (islamistisia 0)
Pidätyksiä yhteensä 1009 (islamistiseen terrorismiin liittyviä 187)
Lähde: EU Terrorism Situation & Trend Report TE-SAT 2009

2009
Toteutettuja, epäonnistuneita ja estettyjä terrori-iskuja yhteensä 294 (islamistisia 1)
Pidätyksiä yhteensä 587 (islamistisiin terrorismiin liittyviä 110)
Lähde: EU Terrorism Situation & Trend – TE-SAT Report 2010

2010
Toteutettuja, epäonnistuneita ja estettyjä terrori-iskuja yhteensä 249 (islamistisia 3)
Pidätyksiä yhteensä 611 (islamistiseen terrorismiin liittyviä 179)
Lähde: EU Terrorism Situation and Trend TE-SAT Report 2011

2011
Toteutettuja, epäonnistuneita ja estettyjä terrori-iskuja yhteensä 174 (uskonnollisesti motivoituneita 0)
Pidätyksiä yhteensä 484 (uskonnollisesti motivoituneeseen terrorismiin liittyviä 122)
EU Terrorism Situation and Trend TE-SAT Report 2012

2012
Toteutettuja, epäonnistuneita ja estettyjä terrori-iskuja yhteensä 219 (uskonnollisesti motivoituneita 6)
Pidätyksiä yhteensä 537 (uskonnolliesti motivoituneeseen terrorismiin liittyviä 159)
Lähde: EU Terrorism Situation and Trend TE-SAT Report 2013

2013
Toteutettuja, epäonnistuneita ja estettyjä terrori-iskuja yhteensä 152 (uskonnollisesti motivoituneita 0)

Pidätyksiä yhteensä 535 (jihadistiseen terrorismiin liittyviä 216)
Lähde: EU Terrorism Situation and Trend – TE-SAT Report 2014

2014
Toteutettuja, epäonnistuneita ja estettyjä terrori-iskuja yhteensä 199 (uskonnollisesti motivoituneita 2)
Pidätyksiä yhteensä 774 (uskonnollisesti motivoituneeseen terrorismiin liittyviä 395)
Lähde: EU Terrorism Situation and Trend – Report 2015

2015
Toteutettuja, epäonnistuneita ja estettyjä terrori-iskuja yhteensä 211 (jihadistisia 17)
Pidätyksiä yhteensä 1077 (jihadistiseen terrorismiin liittyviä 687)
Lähde: EU Terrorism Situation and Trend – TE-SAT Report 2016

Raporteissa ei oteta huomioon tekijöiden uskonnollista vakaumusta. Näin ollen ei ole mahdollista tehdä tarkkaa arviota siitä, kuinka moni yllä olevan listan pidätetyistä todellisuudessa oli muslimeja. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että esimerkiksi separatistiset, äärivasemmistolaiset tai äärioikeistolaiset terroristit olisivat yleisesti erityisen suurelta osin muslimeja tai että heidän uskonnollisella vakaumuksellaan muuten olisi yleisesti erityistä merkitystä heidän harjoittamaansa terrorismiin. Islamististen, jihadististen ja uskonnollisesti motivoituneiden iskujen ja pidätysten osalta voi sen sijaan pitää todennäköisenä, että niihin liittyneet henkilöt ovat valtaosin muslimeja.

Raporteista käy kuitenkin ilmi, että Europol pitää islamistisen terrorismin uhkaa vakavana. Asia on huomioitu jo vuosia ennen vuoden 2015 paljon julkisuutta saaneita iskuja. Kaikessa EU-alueen terrorismissa sen suhteellinen merkitys on kasvanut jo siksi, että separatistisen terrorismin määrä on koko ajan vähentynyt.

Euroopassa tapahtuvan terrorismin osalta islamistisen terrorismin erityispiirteenä voi pitää sitä, että siihen liittyvät iskut suunnataan usein niin sanottuihin pehmeisiin kohteisiin, kuten yleisötapahtumiin, jotka mahdollistavat suuren siviiliuhrien määrän. Toteutetut islamistiset iskut ovat olleet näyttäviä, ja ne ovat vaatineet paljon kuolonuhreja. Niiden saama julkisuus on voinut luoda joillekin kuvan, että muuta terrorismia ei ole. Tämä mielikuva on kuitenkin väärä.

Lukujen valossa on selvää, että likikään kaikki vuosina 2006-2015 EU-maissa toimineet terroristit eivät ole olleet muslimeja. Näin ei ole edes tarkastellun ajanjakson loppupäässä, vaikka islamistinen terrorismi on lisääntynyt ja eritoten sen suhteellinen osuus on kasvanut separatistisen terrorismin vähetessä.

* * *

Europolin raporteissa on huomioitu myös terrorismiin liittyviä tuomioita. Niitä ei ole kuitenkaan listattu tähän, koska monissa tapauksissa kyse on aikaisempina vuosina tehtyjen pidätysten jälkipuinnista. Oikeusprosessien kestot vaihtelevat maittain, joten päätösten lukemat eivät kerro vertailukelpoista tietoa kulloisenkin tarkasteltavan vuoden tilanteesta.

Eri vuosilta kerätyt tiedot eivät muutenkaan ole täydellisen vertailukelpoisia. Tiedot perustuvat Europolin eri mailta saamiin tietoihin, jotka eivät kaikkina vuosina ole olleet samalla tavalla tilastoitavissa. Esimerkiksi vuoden 2009 lukemista puuttuvat Britannian tiedot tilastollisesta yhteensopimattomuudesta johtuen. Lisäksi on huomioitava, että EU-maiden määrä on kasvanut kahdesti sinä aikana, kun terrorismitietoja on kerätty.

Luvuista on kuitenkin pääpiirteittäin nähtävissä, mikä jihadistisen terrorismin osuus kaikesta terrorismista EU:n mittakaavassa on.

Jaa tämä kirjoitus Facebookissa klikkaamalla tässä.

Jaa tämä kirjoitus Twitterissä klikkaamalla tässä.

*************

Isän pikajuna Facebookissa | Näin seuraat blogia Facebookissa

Bloggaaja Twitterissä | Isän pikajuna Instagramissa

Jaa artikkeliTilaa Seura

Lisää aiheesta

Lue lisää samalta kirjoittajalta

Yhteistyössä

Kommentointi

Tuohan on kauheaa luettavaa. Uskonnollisia estettyjä tai tehtyjä iskuja on nollasta muutamiin, mutta pidätyksiä on sadasta pariin… Kuinka rasistisia nuo poliisit oikein on kun pidättää satoja ilman rikoksia. Vai onko tilastoissa joku virhe?

Siis valtakunnassa kaikki hyvin. Ei ole muslimi terrorismia. Oikein hianoa! Horise tuota jorinaasi niille kaikille jotka ovat kärsineet juuri sinunlaistesi teeseistä.

Jostain syystä kirjoittaja rajaa tarkastelunsa ainoastaan Eurooppaan.

Globaalisti muslimiterrorismi etenkin uhrimäärältään on ylivoimaisesti sarjansa kärjessä, joten Hakkarainen oli oikeassa yleistyksessään.

Blogisti osoittaa Europolin tilastoin, että kaikki terroristit eivät ole muslimeja. Siihen on joku heti välmäämässä, että jaha, väität siis että muslimiterroristeja ei ole.

Tästä on hyvä jatkaa keskustelua, eikö totta.

Tilastoja voi aina lukea tarkoitushakuisesti, jos niin haluaa. Kerropa myös, montako kuolonuhria tuli terrori-iskuissa 2015 ja kuka ne iskut teki? Vastaus löytyy noista samoista lähteistä.

Viimeisimmästä raportista ilmenee, että vuoden 2015 151 kuolonuhrista 150 aiheutui jihadistien iskuista. Vain yksi uhri tuli muissa terrori-iskuissa.

…vaarallisimmat ovat. Se todetaan jo ensimmäisessä raportissa. Maailmanlaajuisesti jihadistinen terrorismi on kaikkein yleisin ja vaarallisin terrorimuoto.

Sama näkyi viimeisessä raportissa, jonka mukaan ilmeisesti 94 % jihadisti-iskuista tuottaa uhreja, kun separatisti-iskuista luku on noin 50 %. Jännittävä yksityiskohta raportissa oli myös viimeisimmän vuoden pidätysten määrä, jossa muslimi-terroristeja pidätettiin tuplasti muihin terroristeihin verrattuna. Ja silti jihadistit tappoivat enemmän kuin muut.

Jäi tuntuma siitä, että toimittaja selittää mustaa valkoisella. Toki mitä tahansa voi valkopestä, mutta siinä käy yleensä samoin kuin pesukoneessa: Valkoinen värittyy, mutta valkopesty on edelleen itsensä värinen. Jos joku ei ymmärtänyt vertausta, niin se tarkoittaa kertojan uskottavuuden haihtumista ja totuuden vääristymistä.

Toimittajilla ei ole muuta menetettävää kuin uskottavuutensa, joten kannattaa pysyä totuudessa ja pestä likapyykki oikein ja oikealla pesuohjelmalla.

Kolmantena jutun otsikkoon viitaten voidaan miettiä, mikä on terrorismia? Voiko terrorismi olla myös ”kevytmuotoisempaa” ja ”jokapäiväisempää”, kuten toisen ihmisen pakottamista esimerkiksi uskonnon varjolla johonkin tai uskonnon luomaa oikeutta rajoittaa toiselta YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisia perusoikeuksia? Mikäli näin on, silloin ollaan valitettavan lähellä sitä, että herra hakkarainen saattaisi olla enemmän oikeassa kuin väärässä.

2013 nollat? Eikös tuona vuonna muslimit hassutelleet brittisotilaalta pään irti, koska allah?

Juu, lontoossa 22.5.2013. Saksassa islamistit pahoinpitelivät paikallisen pariskunnan 4.8.2013, nainen sai keskenmenon. Englannissa muslimi tappoi liian lähelle moskeijaa eksyneen prostituoidun 28.10.2013. Ilmeisesti näitä sekä lukuisia kunniamurhia ei lasketa terrorismiksi?

Harmin paikka, että terrorismista ei voi keskustella viileän rauhallisesti, ei edes tilastojen osalta. On älyllistä epärehellisyyttä yhtäältä väittää että kaikki terroristit olisivat muslimeja kuin vähätellä islamilaisen terrorismin kasvua ja vaarallisuutta.

Separatistinen terrorismi ei uhkaa koko EU:ta eikä länsimaista arvomaailmaa, eikä tähän pysty edes äärivasemmiston terrori. Sen sijaan islamilainen terrorismi haastaa koko länsimaisen elämäntavan ja uhkaa meitä kaikkia.

Jos/kun ensimmäisen kommentin sisältämä tilasto maailmanlaajuisesta islamilaisesta terrorismista pitää paikkaansa, niin tilanne on äärimmäisen paha. Islamilaista terrorismia ei voi vähätellä edes sillä perusteella, että valtaosa uhreista on itsekin muslimeja, terroristin mielestä vain vääränlaisia muslimeja.

Laajemmin tarkasteluna hallitsemattoman maahantulon aiheuttamien ongelmien käsittelyä vaikeuttaa sekin, että tilastoja ei yleensä laadita poliittisesta korrektiudesta tai jostain muusta syystä niin, että tekijän kansallisuus / kansalaisuus / etninen tausta kävisi ilmi.

Terrori-iskut ovat niin vakavia rikoksia, että näiden osalta tietojen pimittäminen ei onneksi onnistu. Kokonaisuuden kannalta vähemmän tärkeinä pidettyjen rikosten (tosin uhrien kannalta äärimmäisen vakavien) osalta näin tehdään. Esimerkiksi Ruotsissa seksuaalirikosten kasvu on ollut merkittävää. Tätä on selitetty mm. ilmoittamiskynnyksen alentumisella ja lainsäädännön tiukentumisena. Viimeiset viralliset selvitykset osoittivat kuitenkin maahantulijoiden merkittävää yliedustusta kantaruotsalaisiin nähden.

Ongelmia (mm. ei maahanmuutosta aiheutuvia, eikä islamilaisesta terrorismista aiheutuvia)saada kuin joksikin aikaa lakaistua piiloon niistä vaikenemalla. Sitten kun ongelmia ei voida enää kiistää, niin tilanne on todennäköisesti jo niin paha, ettei sitä voida korjata.

Vähintäänkin tarkoitushakuisia tilastoja. Vähäinen omaisuuteen kohdistuva ilkivalta on määritelty terrori-iskuksi siinä missä useita uhreja vaatinut joukkomurha.

Jussin juna kulkee raiteillaan. Viime vuosina Jussin kaltaiset suvakit kiistivät meille siirtolaisista koituvat ongelmat raisistisena hölynpölynä mustamaalaten kaikki julkisesti asiaan muutoin kuin unelmapohjalta kantaa ottaneet. Kohta ollaan sillä asemalla, jossa alkaa selittely näiltä Eskolinin hengenheimolaisilta, että emme koskaan väittänetkään etteikö ongelmia syntyisi. Olet ollut Jussi yksi kärkinimistä Suomen vastaisessa mädätyksessä ja kantasuomalaisten mustamaalaamisessa. Jorin kanssa palaverin paikka?

Ei jestas mikä idiootti, Jussi on itse kaappimuslimi, ei tuollaista ’vääräuskoisten’ sumutusta voi muuten ymmärtää!

Toivottavasti Jussi saa sitä mitä ansaitsee.

Jyväskylän näkökulmasta suurin pulma on kyllä ollut äärioikeistolainen terrori. Kirjastopuukotuksesta lähtien kaikki vähänkin ”vaihtoehtoiselta” näyttävät ihmiset ovat saaneet kulkea askeleitaan varoen kadulla.

Samaan aikaan, kun katukuvassa rodullistettujen määrä on selkeästi lisääntynyt, ainoa selvästi näkyvä huoli ovat agressiiviset ”maahanmuuttokriitikot”, jotka kulkevat säikyttelemässä, pelottelemassa ja terrorisoimassa tavallisia tallaajia.

Välillä ihmettyttää, että eivätkö nämä faktapakoiset ymmärrä, että nimenomaan heidän toimintansa lisää väkivaltaa, pelkoa ja rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia osallistua yhtä hyvin politiikkaan, kuin ihan tavalliseen arkeen.

Jos tuohon on laskettu Pohjoisirlanti niin ne on vapaustaistelijoita, ei terroristeja seuran toimittajakaan tykkää jos ryssä leikkaisi lapin pois ja tappaisi huvikseen mielenosoittajia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

X