Valontuojat -dokumentti kuvaa Lapin sähköistämisen urakkaa 1940-luvulta 1980-luvulle

Jaa artikkeli
Valontuojat
© Mikko Leinonen / Yle Kuvapalvelu

Antti Haasen Valontuojat liittyy Suomessa jo joitakin vuosia vallinneeseen henkilökohtaisten dokumenttien linjaan. Haase kuvaa isänsä Hannun ja isoisänsä Gunnarin elämäntyötä Lapin sähköistämisen parissa.

Etenkin Lapin sähköistämisen uranuurtajaa Gunnaria ja hänen työtään kuvataan laajasti, mutta keskiössä on kuitenkin se, kuinka valtava urakka Lapin sähköistäminen 1940-luvulta 1980-luvulle oli. Pitkät välimatkat, ankarat olot ja jopa paikallisten vastustus tarjosivat Gunnarille ja hänen kumppaneilleen haasteita. Onnettomuuksilta ei vältytty ja ensimmäisen oman voimalaitoksen patokin sortui 1959 aiheuttaen suuret vahingot. Mutta kun Gunnar jäi eläkkeelle 1979, vain 50 lappilaistaloutta oli enää ilman sähköä.

Vanhojen lappilaisten haastatteluihin ja arkistokuvamateriaaliin perustuva Valontuojat kertaa sekä henkilöhistoriaa että Suomen sodanjälkeisen teollistumisen ja modernisoitumisen vaiheita tavalla, jossa aihe nousee kiinnostavammaksi kuin sen elokuvallinen toteutus.

Valontuojat, ma 22.4. klo 19.15 Tv1

X