Luota älykkääseen intuitioon

Jaa kaverilleTilaa Seura

Taiteen tohtori Asta Raami on tehnyt isoja ratkaisuja intuitioonsa luottaen. Hän on kehittänyt tapoja erottaa aito intuitio mieleen nousevista peloista ja toiveista. Aivan ensimmäiseksi pitää sulkea silmät.

Asta-Raami-1

Taiteen tohtori Asta Raami luottaa intuitioon niin omassa arjessaan kuin työelämässäkin.

Olen saanut oman intuitioni kautta vastauksen kaikkiin elämäni tärkeisiin ja suuriin kysymyksiin. Oli sitten kyse asunnoista, aviopuolisosta, ammatinvalinnasta tai terveydestä.

Näin kertoo luovuuden ja intuition tutkija, taiteen tohtori Asta Raami, jolta on juuri ilmestynyt kirja Älykäs intuitio.

Seuraako hän noin tärkeissä päätöksissä satunnaisia aivoituksiaan? Ei. Kun Raami puhuu intuitiosta, hän tarkoittaa juuri ”älykästä intuitiota”.

”Älykäs intuitio on eri asia kuin mieleen pulpahtava toive, taikausko, mielihalu tai pelko. Älykäs intuitio tarkoittaa sitä, että ei sokeasti usko ei-tietoisen mielen antamia vihjeitä, vaan huomioi ja tutkiskelee niitä.”

Yleensä intuitiota pidetään tunnepohjaisena ajatteluna ja toimintana, joka vie herkästi kiville. Raami sanoo, että tutkimusten mukaan intuitio voi kuitenkin parhaimmillaan olla jopa rationaalista päättelyä parempi vaihtoehto. Intuitio auttaa nopeutta vaativassa päätöksenteossa, ongelmien ja ristiriitojen ratkaisemisessa sekä uuden visioimisessa.

Intuitioon sekoittuu vaistoja, kokemusta ja asiantuntijuutta. Se voi olla sisuskaluista nouseva kutina, ammattitaidon ja kokemuksen mukanaan tuoma hiljainen tieto tai uutta luotaava oivallus. Monet nobelistit, tiedemiehet ja keksijät käyttävät intuitiota.

Raami vakuuttaa, että meillä jokaisella on valtava kapasiteetti sisäisen tietämisen voimavaroja, joita hyödyntää arjessa ja työelämässä.

”Kannattaa haastaa itseään ja luottaa sisäiseen tietoonsa.”

Raami osaa kertoa, miten siinä voi onnistua.

Ole läsnä itsellesi

Ennen ideointia tai vaativampaa tehtävää Asta Raami sulkee silmänsä ja hengittää syvään. Hän palauttaa mieleensä jonkin iloa ja tai kiitollisuutta tuottaneen tapahtuman, ja hengittää myönteisyyttä sydämensä läpi.

Sydänkoherenssin aktivoiminen, eli sydämen rytmin rauhoittaminen, on Raamille toimiva keino virittää mieli intuitiolle. Raami tyhjentää mieltään myös kävelylenkeillä ja kotiaskareissa.

”Intuitiolle täytyy raivata tilaa. Kun ihmisen keho ja mieli ovat stressittömät, ja kun sisäinen kaaos rauhoittuu, on helpompi vastaanottaa mielen syvyyksistä nousevia signaaleja.”

Raami korostaa, että intuitio ei toimi ponnistelemalla vaan avautumalla. On tärkeä löytää juuri itselle sopiva tapa läsnäoloon ja virittäytymiseen. Parasta olisi, jos se kuuluisi luontevana osana arkeen.

”Yhdellä toimii meditaatio, toisella tietoisen läsnäolon harjoitus, kolmannella hikilenkki.”

Havainnoi ympäristöä ja mieltä

”Intuitio on se pieni ääni, joka tarjoaa tiedon selittämättä ja arvottamatta. Tieto vain on. Merkityksellistä on oppia huomaamaan nämä signaalit ja sitten päättää, ottaako kopin vai ei”, Raami sanoo.

Empaattiset ja erityisherkät ihmiset ovat eksperttejä kuulemaan intuition äänen. Raami kuitenkin korostaa, että jokaisessa meistä on herkkyyttä.

Konkreettisimmillaan havainnointikykyä voi kehittää aistien avulla. Graafikon koulutuksen saanut Raami on esimerkiksi hyvin visuaalinen ihminen. Ajatukset ja ideat tulevat hänen mieleensä kuvina.

Yhdellä Raamin lapsista on taas hyvin tarkka kuuloaisti. Kun lapsi alkoi kotona matkia metrojunan päästämiä pihahduksia ja puhahduksia, Raami häkeltyi. Hän ei ollut havainnutkaan, että metrolla on niin monenlaisia ääniä.

”Kannattaa miettiä, millaisia asioita itse havainnoi, mihin kiinnittää huomiota. Terävästi toimivaa aistia voi entisestään syventää. Toisaalta voi ottaa uusia aisteja käyttöön.”

Näin kävi Raamillekin, kun hän huomasi, että hänellä on erittäin tarkka intuitiivinen hajuaisti. Raamin mieleen saattaa tulla tuoksuja tai hajuja, aivan kuten kuvia.

”Siihen saakka olin sivuuttanut nämä havainnot, koska en ollut älynnyt huomioida hajuaistiani.”

Havainnointikyky on myös sitä, että ei ohita mieleen nousevia vihjeitä. Raami kertoo, että monien paljon intuitiota käyttävien ihmisten kertomuksissa toistuu eräs piirre. Jos jokin ajatus jää mielen kiertoradalle tai palaa takaisin yhä uudestaan, se merkitsee, että tuo ajatus pitää erityisesti ottaa tarkasteluun.

Erota aito intuitio

Kerron Raamille eräästä itseäni mietityttävästä asiasta. Aina, kun lapseni on lähdössä ajamaan autolla pidempää matkaa, minulle tulee vahva tunne siitä, että jotakin pahaa tapahtuu. Olen alkanut pohtia, että ehkä kyseessä ei olekaan intuitio vaan pelko.

On tärkeää tunnistaa ero luotettavan ja epäluotettavan intuition välillä. Mutta miten se onnistuu?

”Kun tunne seuraavan kerran ottaa sinut valtaansa, huomioi se, mutta älä kauhistele äläkä arvota sitä. Kysy itseltäsi kysymyksiä: Onko tämä pelkoa, mielikuvitusta vai mitä? Miksi tämä tulee?”

Usein pelko on pahin intuition vinouttaja. Myös muut tunnesidokset, kuten liika innostuminen tai rakastuminen, saattavat johtaa harhaan.

Raami ottaa usein avukseen keholliset tuntemukset ristiriitatilanteissa, joissa on vaikea irrottautua epäselvistä tunteista ja ajatuksista.

”Pilkon vaikean asian osiin, muodostan mielessäni kysymyksiä ja tunnustelen kysymys kerrallaan. ”Kyllä” on kehon yläosan ja käsivarsien pehmeä olo. ”Ei” tuntuu vatsan yläosassa painona.”

Kun oppii tuntemaan itseään, oppii tunnistamaan myös intuition merkityksellisyydestä kertovia vahvistuksia. Usein ne ovat kehotuntemuksia, kuten kylmiä väreitä tai ihon nousemista kananlihalle. Mutta luotettavasta intuitiosta voi vihjata myös tunteiden poissaolo tai kirkas tietämisen hetki.

Ole rohkea ja auki

”Tässä ei ole mitään järkeä.” Näin Raami on monesti elämässään miettinyt. Siitä huolimatta hän on kokeillut intuitiivista ratkaisua, ja huomannut, että intuition kautta tullut oivallus toimiikin.

”Minulla voi olla esimeriksi selkeät suunnitelmat toteuttaa joku työprojekti, mutta jokin haraa vastaan. Kun sitten uskallan kuulostella tuntemusta ja joissain tilanteissa jopa toimia sen mukaan, avautuu mahdollisuuksia, joita en edes aavistanut olevan olemassa.”

Kun intuitio ja päättely osoittavat samaan suuntaan, on helppo tehdä ratkaisuja. Ristiriitatilanteet ovat vaikeampia. Sisäinen tuntemus sanoo yhtä ja järkiperusteet toista.

”Kannattaa huomata, että ristiriita on aina arvokas tieto itsessään. Se voi olla vihje siitä, että jokin on pielessä. Aina, kun mieli vastustaa jotakin asiaa tai ideaa, on erityisen tärkeää kiinnittää siihen huomiota.”

Intuition tunnistaminen vaatii rohkeutta. Mielemme pyrkii tasapainoon – olisi houkuttelevampaa seurata piintyneitä ajattelumalleja ja opittuja mieltymyksiä.

Raami kannustaa tutkimaan omia alitajuisia uskomuksia ja kyseenalaistamaan niitä.

”Kannattaa pitää mieli avoimena ja ennakkoluulottomana. Näin ei sulje ovia intuitiolta.”

Opi lapsilta

Lapset ovat haastaneet Raamia avartamaan omaa ajatteluaan ja olleet hänen parhaimpia intuition opettajiaan. Lasten kasvaessa Raami havahtui siihen, että heillä on tietämisen tapoja, jotka ovat hänelle uusia.

Raamin käsityskykyä on haastanut muun muassa lasten kyky lukea ajatuksia. Esimerkiksi Raamin vanhimmalla lapsella oli tapana vastailla äitinsä kysymyksiin ennen kuin hän edes lausui niitä ääneen.

Kun lapsi oli kuusivuotias, Raami huuteli hänelle pukeutumisohjeita toiseen huoneeseen. Lapsi vastasi: ”Äiti, ei sun tartte huutaa mulle, mä aina muutenkin kuulen sun ajatukset.”

Monet vanhemmat ovat kokeneet jotakin vastaavaa. Lapset tuntuvat tietävän ja aavistavan asioita.

”Lapset ovat hyvin intuitiivisia, koska he eivät ole vielä oppineet itseään rajoittavia uskomuksia. Heidän mielensä toimii usein rohkeasti ja kahleetta.”

Vanheneminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että intuitio kuihtuisi. Lapsi on intuitiivinen, mutta aikuinen voi kehittää itselleen älykkään intuition. Aikuisella on apunaan mielen tietopankkiin kertynyttä kokemusta ja tietoa.

Tuo intuitio käytäntöön

Luovuuden tutkimus johdatti Raamin intuition ääreen. Kun hän alkoi pohtia, mistä täysin uudet ideat tulevat tai miten on mahdollista ratkaista mahdottomilta näyttäviä ongelmia, hän löysi kaiken ytimestä intuition.

Kirjaansa varten Raami on haastatellut muun muassa neurokirurgi Juha Hernesniemeä, filosofi Esa Saarista ja näyttelijä Kati Outista, mutta myös aivan tavallisia ammatti-ihmisiä ja perheenäitejä. Jokaisella on ollut omat tapansa olla läsnä, havainnoida ja erottaa aito intuitio mielen syöttämistä vihjeistä.

”On tärkeää huomata, että intuitio ei ole aina oikeassa. Ei-tietoisen viestejä ei kannata sokeasti noudattaa”, Raami huomauttaa.

”Asioita pitää tuoda käytäntöön. Harjoitella läsnäoloa, havaitsemista ja erottelukykyä. Testata erilaisia menetelmiä, altistaa tuntemuksiaan tutkimukselle. Tehdä virheitä ja oppia niistä.”

Hiljalleen oppii tunnistamaan sen, miten juuri oma intuitio toimii.

Raami korostaa moneen otteeseen, että intuitiossa ei ole mitään yliluonnollista. Intuitio on primitiivinen saalistaja, joka havainnoi äärimmäisen tehokkaasti kaikkea ympärillämme.

”Intuitio on luonnollista – myös ne näennäisen mystiset asiat, joita emme osaa selittää. Ja kun joku oivallus tulee, tarvitseeko edes pohtia sitä, mistä se tulee? Viisaampaa olisi pohtia, onko tästä minulle jotakin hyötyä.”

Kotilääkäri 9/2016

Kiinnostuitko? Tilaa Kotilääkäri-lehti

X