Isokäsi elämänkokemukselle! Ikääntyminen vie kohti oikeampaa ja aidompaa minää

Jaa artikkeliLähetä vinkki
Kollaasikuva vanhuksesta
© iStockphoto
Ihmiset kokevat olevansa aidompia nyt kuin ennen ja vielä aidompia tulevaisuudessa.

Jos ihmisen onnellisuudessa on yksi asia ylitse muiden, se on autenttinen elämä. Se tarkoittaa, että ihmisen ei tarvitse esittää mitään rooleja, vaan hän voi olla sellainen kuin on.

Mutta miten autenttisuutta voisi lisätä? Onko niin, että ihminen pääsee kohti autenttisempaa elämää vähitellen, kun hän oppii tuntemaan itseään? Se tarkoittaisi, että ihminen kokisi elämänsä autenttisempana ikääntyessään.

Tuore amerikkalaistutkimus viittaa siihen, että ihmiset todella kokevat autenttisuuden lisääntyvän ikävuosien myötä.

Aito elämä tulossa

Jos ihmiset kokevat autenttisuuden lisääntyvän elämänkokemuksen myötä, silloin ihmiset kokevat elävänsä autenttisempaa elämää nyt kuin nuorempana.

Tämä ajatus oli lähtökohtana psykologiselle tutkimukselle, jossa tiedusteltiin, miten autenttisena ihmiset kokevat elämänsä.

Ensimmäisessä kokeessa oli mukana 18–19-vuotiaita, joille annettiin ensin yleisluontoinen kuvaus autenttisuudesta. Sen jälkeen pyydettiin arvioimaan, miten autenttisia he kokivat olevansa kolmessa eri elämänvaiheessa.

Elämänvaiheet edustivat mennyttä, nykyhetkeä ja tulevaisuutta, mutta kaikki vaiheet olivat lähekkäin toisiaan. Tulokset osoittivat, että nuoret kokivat olevansa selvästi aidompia nyt kuin aikaisemmin, ja he odottivat olevansa vielä aidompia tulevaisuudessa.

Toisessa kokeessa koeryhmän ikä vaihteli 18–67 välillä. Heitä pyydettiin kirjoittamaan elämästään tarina, joka jaettiin menneeseen, nykyhetkeen ja tulevaan. Sitten he arvioivat, miten autenttisia he olivat olleet näissä elämänvaiheissa. Tulokset olivat samat kuin edellisessä kokeessa: elämän autenttisuuden koettiin kasvavan iän myötä.

X