Testamentti – 5 tärkeää kysymystä: Päteekö itse laadittu testamentti? Miten avioehdon voi purkaa?

Voinko tehdä testamentin ilman juristia, entä avioehdon? Entä miten muutan testamenttiani?

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Voinko tehdä testamentin ilman juristia, entä avioehdon? Entä miten muutan testamenttiani?
(Päivitetty: )
Teksti: Vellamo Vehkakoski

Milloin testamentti on syytä laatia?

Keiden kannattaisi tehdä testamentti ja missä vaiheessa? Mitä siinä on otettava huomioon?

Testamentti on selkeä tapa ilmaista oma, viimeinen tahto siitä, kenelle menee omaisuudestasi mitäkin kuolemasi jälkeen. Se kannattaa tehdä, kun on jotain perintönä siirtyvää varallisuutta ja erityisesti, jos sairastuu vakavasti tai alkaa olla iäkäs.

Testamentti on hyvä olla niilläkin, joilla on lapsia ja lapsenlapsia. Sillä voit esimerkiksi estää sen, että lapsen aviopuoliso ei peri omaisuuttasi.

Erityisesti testamentti kannattaa tehdä, jos ei ole rintaperillisiä. Sellaisen perintö pirstoutuu pieniin osiin, jos perittävällä on paljon sisaruksia ja heidän lapsiaan.

Jos olet avioliitossa ja lapseton, aviopuolisosi perii kaiken, ellet testamentissa määrää muuta. Jos taas olet avoliitossa, testamentti on erityisen tärkeä, koska avopuolisoilla ei ole avio-oikeutta eikä perintöoikeutta toistensa omaisuuteen.

Naimattoman, lapsettoman henkilön perivät taas hänen vanhempansa tai heidän kuoltuaan vainajan sisar tai veli. Jos sisar tai velikään ei ole elossa, tämän lapset saavat perinnön.

Kolmas perillisryhmä ovat vainajan isovanhemmat tai heidän jälkeläisensä eli vainajan sedät, enot ja tädit. Serkut ja pikkuserkut eivät peri mitään.

Jos perittävällä ei ole lainkaan lakisääteisiä perillisiä, omaisuus menee valtiolle. Mutta testamentilla sen voi osoittaa haluamilleen henkilöille ja itselle tärkeisiin kohteisiin, vaikka tieteelle, taiteelle tai järjestöille.

Testamentti on kuitenkin tehtävä silloin, kun itse vielä ymmärtää sen sisällön ja seuraukset.

Päteekö itse laadittu?

Miten testamentti laaditaan? Onko itse laadittu testamentti juridisesti pätevä, vaikka sitä ei olisi vahvistanut juristi?

Testamentti laaditaan kirjallisesti, ja testamentin tekijä allekirjoittaa sen omakätisesti. Sen voi laatia jokainen täysi-ikäinen henkilö. Erilaisia testamentin asiakirjamalleja löytyy verkosta tai opasteoksista.

Jos teet testamentin itse, ota selvää muun muassa perillisille tulevista veroseuraamuksista ja varmista, että testamentin teksti vastaa sitä, mitä haluat ja johtaa haluamaasi lopputulokseen.

Kun testamentti allekirjoitetaan, kahden esteettömän todistajan on oltava yhtä aikaa paikalla. Todistajan on oltava 15 vuotta täyttänyt täysivaltainenhenkilö, mutta ei testamentin tai perinnön
saaja eikä lähisukulainen.

Todistajan ei tarvitse olla juristi tai viranomainen. Mutta jos testamentin muotomääräyksiä ei noudateta, on mahdollista, että testamentti julistetaan pätemättömäksi.

Miten muutan testamenttini?

Teetin testamentin muutama vuosi sitten, mutta nyt haluan muuttaa sitä. Voinko tehdä sen itse jäljitellen aikaisempaa? Täytyykö mainita, että uusi testamentti kumoaa edellisen?

Testamentin tekijä voi muuttaa tai peruuttaa testamentin milloin tahansa. Muutos tai lisäys on kuitenkin tehtävä sen mukaan, mitä on säädetty testamentin laatimisesta ja muotovaatimuksista.

Uuden testamentin voi laatia jäljitellen aikaisempaa.

Viimeinen testamentti kumoaa aikaisemmassa olevat määräykset, jos ne ovat ristiriidassa keskenään. Jos aiempia testamentteja ei ole kumottu, testamentteja voidaan soveltaa rinnakkain, mikäli niiden määräykset voidaan panna täytäntöön yhtä aikaa.

Yleensä on kuitenkin parempi määrätä uudessa testamentissa, että se kumoaa kaikki aiemmat. Siten vältetään tulkintaepäselvyydet.

Miten avioehdon voi purkaa?

Millainen on yksinkertaisin avioehto? Tarvitaanko sen tueksi testamentti? Voiko avioehdon purkaa avioliiton aikana ja miten?

Yksinkertaisin avioehtosopimus on sellainen, jolla poistetaan puolin ja toisin avio-oikeus toisen puolison kaikkeen omaisuuteen ja sen tuottoon. Tällainen avioehto ei kuitenkaan aina ole paras vaihtoehto kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi silloin, kun toinen puoliso on yrittäjä, voidaan perheen käytössä olevaa varallisuutta suojata yrittäjäpuolison velkojilta tekemällä yksipuolinen avioehto. Silloin yrittäjäpuolisolla ei ole aviooikeutta toisen puolison omaisuuteen.

Avioehtosopimus ei edellytä testamenttia. Mutta testamentti on tehtävä, jos puolisot haluavat, että esimerkiksi toisen puolison tietty omaisuus jää lesken omistukseen tai hallintaan.

Yhteisenä kotina käytettyä asuntoa koskevat perintökaaren määräykset eli siitä ei tarvitse määrätä testamentilla.

Avioehtosopimuksen voi purkaa avioliiton aikana uudella sopimuksella, jossa peruutetaan avioehto. Se pitää rekisteröidä maistraatissa.

Vaikuttaako muutto ulkomaille perinnönjakoon?

Tein mieheni kanssa keskinäisen testamentin ja avioehdon ennen kuin muutimme pysyvästi ulkomaille. Pitääkö meidän uusia tai muuttaa testamenttia sen vuoksi? Minkä maan mukaan perintö jaetaan?

Ulkomailla asuvan kannattaa lisätä testamenttiin ja avioehtosopimukseen määräys siitä, minkä valtion lakia jäämistöön sovelletaan. Ellei testamenttia ole tai siinä ei mainita, minkä maan lainsäädännön mukaan perintö jaetaan, sovelletaan asuinmaan lakia. Näin määrää vuonna 2015 voimaan tullut EU:n perintöasetus.

Kansainvälistä yksityisoikeutta koskevat säännökset ovat niin monimutkaisia, että ne kannattaa aina selvittää asianajajan avulla. Säännökset ja määräajat ovat erilaisia Pohjoismaissa, Euroopassa ja muualla maailmassa.

Kaikkiaan on hyvä varautua tulevaan, jotta voi nauttia nykyhetkestä.

Itseäni viehättää lause Merete Mazzarellan kirjassa Ainoat oikeat asiat:

”Jonakin päivänä me kaikki kuolemme, mutta kaikkina muina emme. Tärkeimpiä ovat ne monet muut päivät.”

Asiantuntijana Eija Karimaa Asianajotoimisto Karimaa & Vähätalo Oy:stä, lakimies Antti Laitila Finanssiala ry:stä ja www.finlex.fi sekä www.hyvatestamentti.fi.

Juttu on julkaistu Viva-lehdessä 10/2017.

Lue myös: Testamentti on selkeä viimeinen tahto – Mitä hyötyä on ajoissa tehdystä testamentista? Voiko omat lapset tehdä perinnöttömäksi?

Testamentti on selkeä viimeinen toive.

© iStock

Tiedätkö, että…

  • Voit tallelokeron sijasta säilyttää esimerkiksi kauppa-, asunto-osake-, peru- ja perinnönjakokirjat sekä talletustodistukset edullisemmin pankin asiakirjasäilytyksessä. Säilytysmaksujen lisäksi pankit yleensä veloittavat asiakirjan noudosta ja jätöstä.
  • Hangosta Utsjoelle on käynnissä 15 kokeilua, joissa madalletaan eri tavoin kuntalaisten kynnystä digipalveluja kohtaan. Löytyykö AUTA-hankkeen kokeilu paikkakunnaltasi?
  • Jos pankkikirjaa ja tiliä ei ole käytetty yli kymmeneen vuoteen, pankilla ei ole luottolaitoslain mukaan velvollisuutta maksaa rahoille korkoa, ellei tiliehdoissa ole sovittu toisin. Jos tiliä on käytetty viimeksi ennen vuoden 1980 loppua, voi olla, että kaikki pankit eivät maksa takaisin edes talletusta.
X