Riittävän rikas – Paikallissyyttäjä käsitteli hellästi suursahanomistajan veropetossyytettä

Jaa artikkeliTilaa Seura
Paikallissyyttäjä oli hellämielinen vierumäkeläiselle teollisuusneuvos Keijo Kopralle: ei syytetä veropetoksesta. © VESA MOILANEN/LEHTIKUVA
Valtakunnansyyttäjänvirastossa pohditaan, joutuuko vierumäkeläinen teollisuusneuvos syytteeseen.

Helmikuisena aamuna tänä vuonna Suomen suurimman yksityisen sahafirman Versowood Group Oy:n omistavan perheen päämies, teollisuusneuvos Keijo Kopra saapui keskusrikospoliisin tiloihin. Häntä kuulusteltiin tunnin ajan epäiltynä törkeästä veropetoksesta.

Tähän oli johtanut Kopran yhdessä asianajotoimisto Boreniuksen kanssa laatima ilmoitus, jolla hän pyysi oikaistavaksi verotustaan vuosilta 2008–2013. Kopra halusi, että hänen sveitsiläisissä pankeissa olleille varoille kertyneet tuotot verotettaisiin ja että hänelle määrättäisiin veronkorotus.

Verottaja laski Kopralle verot uusiksi hänen ilmoittamiensa tietojen pohjalta. Vuosilta 2008–2010 ei verotettavaa kertynyt. Sen sijaan vuosilta 2011 ja 2012 Kopra oli jättänyt verohallinnon mukaan kymmenien tuhansien eurojen tulot ilmoittamatta ja välttänyt veroa lähes 25 000 euroa. Summaa pienensivät Kopran ilmoittamat tappiot aiemmilta vuosilta sekä sijoitustoiminnan kulut.

Kuulusteluissa selvisi, että Kopran mukaan tilit sveitsiläisiin UBS- ja Credit Suisse -pankkeihin on perustettu ”sotien jälkeen”, eikä niille ole tehty talletuksia vuoden 1990 jälkeen. Pankkien varainhoitajat ovat hoitaneet sijoituksia Kopran puolesta, eikä Kopra ole ymmärtänyt, että tuotot tulisi ilmoittaa verottajalle.

Muun muassa sveitsiläinen UBS on vaatinut tallettajiaan ilmoittamaan varansa verottajalle. © COLOURBOX

 

Tarpeeksi rikas

Poliisitutkinnan jälkeen asia siirtyi syyteharkintaan Salpausselän syyttäjänvirastoon. Kihlakunnansyyttäjä Markku Janhunen päätti jättää syytteen nostamatta.

Janhunen perusteli ratkaisua muun muassa sillä, että Kopralla on niin suuret pääomatulot, etteivät ilmoittamatta jääneet kymppitonnit olleet kuin vajaat nelisen prosenttia hänen tuloistaan vuonna 2011 ja noin 11 prosenttia vuonna 2012. Oikeuskäytännössä yli 20 000 euron verojen välttämisestä on tuomittu vankeutta, mutta nyt syyttäjä käyttikin epäillyn suuria tuloja yhtenä perusteluna sille, ettei tekoa tulisi pitää edes rikoksena.

Säätämätön laki

Sveitsiläispankit alkoivat muutamia vuosia sitten lähestyä asiakkaitaan vaatien, että nämä ilmoittavat tulonsa ja varansa kotimaidensa veroviranomaisille. Taustalla oli pankkien siivoaminen pimeästä rahasta ennen kuin niiden pitäisi alkaa kansainvälisten sopimusten nojalla jakaa verotietoja muiden maiden viranomaisille.

Syyttäjä pohtiikin päätöksensä perusteluissa, että Kopran oikaisupyynnön taustalla on mahdollisesti ollut ajatus, että hänen laiminlyöntinsä tulee jotain kautta ilmi. Näin Kopra ei olisikaan toiminut vilpittömästä halusta hoitaa velvotteensa, vaan pakon edessä.

Kopra itse selitti kuulusteluissa havahtuneensa lehtitiedoista siihen, että ulkomaiset sijoitustulot pitää ilmoittaa, eikä rikosseuraamuksia tule, mikäli tulot ilmoittaa itse. Kopran kuvaamat uutiset liittyivät hallitukseen kaavailuihin niin sanotusta veronkiertäjien armahduslaista, jonka hallitus veti pois kovan kritiikin edessä loppuvuodesta 2015.

Lain kaatuminen ei estänyt kihlakunnansyyttäjää käyttämästä lakiehdotusta yhtenä perusteluna Kopran vapauttamiselle rikosvastuusta.

”Vaikka tuota koskeva laki ei tullut voimaan, puoltaa siitä ilmenevä ajattelu ja tulojaan ja varojaan salanneille kaavailtu toimintamahdollisuus osaltaan sitä, että Kopran menettely ei välttämättä vaadi oikeuskäsittelyä tuomioistuimessa”, kihlakunnansyyttäjä Janhunen perusteli.

On toki ilmeisen harvinaista, että oikeaa laintulkintaa on etsitty lakitekstistä, joka on nimenomaisesti päätetty jättää säätämättä.

Tuloista oma ilmoitus

Valtakunnansyyttäjänvirasto otti asian uudelleen ratkaistavaksi sen jälkeen, kun Seura – ja ilmeisesti muutkin tiedotusvälineet sekä syyttäjät – olivat kyselleet ratkaisusta. Valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta on luvannut ratkaista asian uudelleen pikapuoliin. Ratkaisulla on ennakkotapauksen luonnetta ja se tullee ohjaamaan syyttäjien ratkaisuja kaikkiaan kymmenissä vastaavissa jutuissa.

Joka tapauksessa Kopran rikosepäily liittyy nyt vain hänen oman ilmoituksensa mukaisiin tuloihin, joista on ollut käytettävissä Kopran oma selvitys ainoastaan viideltä vuodelta. Törkeän veropetoksen vanhenemisaika on kymmenen vuotta.

Tästä huolimatta poliisi tai verottaja eivät näytä esitutkintapöytäkirjan perusteella edes kysyneen Kopralta, millaisia tuottoja jäi ilmoittamatta esimerkiksi historiallisen hyvinä pörssivuosina 2006 ja 2007, joiden osalta syyteoikeus olisi vielä voimassa. Sen sijaan seuraavien vuosien finanssikriisin tuomat tappiot on hyväksytty vähennettäväksi myöhemmistä voitoista.

Teollisuusneuvos Kopra kommentoi asiaa ennen kuin sulki linjan: ”Joo, ei siinä ole mitään kertomista.”

Tästä on kyse

  1. Verohallinto on viime vuosina saanut satoja ilmoituksia suomalaisten rikkaiden etenkin Sveitsiin piilottamista varoista sen jälkeen, kun sveitsiläispankit alkoivat vaatia asiakkailtaan todisteita varojen ilmoittamisesta verottajalle tai valtakirjaa pystyäkseen ilmoittamaan ne suoraan viranomaisille.
  2. Tämän seurauksena Suomessa alettiin valmistella niin sanottua tehokkaan katumisen lakia, joka olisi mahdollistanut salattuja tuloja ilmoittaneille syytesuojan ja nimettömyyden vastalahjana veronkorotuksista.
  3. Laki kaatui pian sen jälkeen, kun Seura paljasti syksyllä 2015, miten verottaja oli jo alkanut jakaa armahduksia, vaikka lakia ei ollut vielä hyväksytty.
  4. Seuran tutkimien ensimmäisten katumusjuttujen seurauksena verottaja maksoi enemmän veronpalautuksia kuin keräsi rahaa jälkiveroina ja veronkorotuksina.
  5. Lain kaatumisen ja uutisoinnin jälkeen verottaja on edelleen hoitanut jopa satoja tapauksia pelkästään veronkorotuksilla, mutta tehnyt verokatujista myös joitakin kymmeniä rikosilmoituksia poliisille. Veronkorotukset ovat salassapidettävää tietoa, mutta poliisitutkintaan menneet tapaukset tulevat julkisiksi.

Lue myös:

Onninen-konsernin perijätärtä epäillään törkeästä veropetoksesta

Tutkimus: Veronkierto tapissa – Superrikkaat jättävät kolmasosan veroistaan maksamatta

Mikään ei riitä! Rahasukujen 20-vuotinen sota perintöveroa vastaan

X