Työterveyslaitos tutki ja sanoo nyt ääneen: Julkiselle sektorille valikoituu henkilöitä, joiden sairauspoissaoloriski on suuri

Jaa artikkeliLähetä vinkki
© iStock
Julkisella sektorilla otetaan useammin sairauspoissaoloja kuin yksityisellä sektorilla. Ainoastaan sote-alalla ero on kaventunut.

Sairaspoissaoloja on edelleen enemmän julkisella sektorilla työskentelevillä kuin yksityisellä työskentelevillä, selviää Työterveyslaitoksen, Kelan ja Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta.

Sairauspoissaolot jo sektorille hakeutuessa suuret

Tarkastelun kohteena oli poissaolot johtuen tuki- ja liikuntaelinsairauksista, verenkiertoelinten sairauksista sekä mielenterveyteen liittyvät poissaolot.  Nämä kolme sairausryhmää vaikuttavat yleisesti työkyvyttömyyteen.

Kaikissa kolmessa sairausryhmässä poissaoloja oli eniten julkisen sektorin työntekijöillä.

Työterveyslaitoksella arvioidaan, että julkiselle sektorille valikoituu henkilöitä, joiden sairasupoissaoloriski on suuri jo ennalta. Muita poissaoloihin vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi työn luonne tai työympäristön erilaiset piirteet.

Ero kaventui sote-alalla

Vain sote-alalla ero julkisen ja yksityisen sektorin välillä kaventui vuoden 2009 jälkeen.

”Julkisella sektorilla muutospaineet ovat voineet vähentää halukkuutta olla pois töistä. Voi myös olla, että yksityistymiskehityksen myötä sote-alan yksityisestä ja julkisesta sektorista on tullut keskenään samankaltaisempia”, arvelee erikoistutkija Taina Leinonen Työterveyslaitoksesta.

Vuonna 2009 notkahdus yksityisellä sektorilla

Työterveyslaitokselta arvioidaan, että sairauspoissaolojen kokonaismäärän vaihtelua selittää osittain yhteiskunnan taloudellinen tila.

Tutkimuksessa näkyi laskua lamavuoden 2009 varsinkin yksityisellä sektorilla. Laskua oli erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheutuneista poissaoloista ja  miesvaltaisella teollisuuden alalla.

”Laskusuhdanteen aikana terveysongelmat saattavat johtaa yhä useamman palkkatyön ulkopuolelle ja töihin jäävät terveimmät, jolloin sairauspoissaolojen määrä laskee. Myös työn säilyttämiseen liittyvä epävarmuus voi vähentää halukkuutta hakeutua hoitoon ja olla pois töistä”, kertoo Taina Leinonen.

Taloustilanteen lisäksi poissaolojen määrään vaikuttavat myös yleinen terveyden kehitys, työkyvyn tukitoimet ja työelämän muutos.

X