Listasimme kansanedustajien sotilasarvot — Yllätystulos: upseereilla hurja yliedustus

Jaa artikkeliTilaa Seura
Arkadianmäellä istuu 9 majuria, 9 kapteenia, 10 yliluutnanttia ja kuusi luutnanttia. Kuvassa Karjalan prikaatin kenttätykistön varusmiehet seisovat muodossa Vekarajärvellä 16.1.2012. © Kari Hautala/Om-arkisto
Lähes kolmasosa mieskansanedustajista on käynyt Reserviupseerikoulun. Seura selvitti, mitkä ovat kansanedustajien sotilasarvot ja ketkä heistä ovat käyneet maanpuolustuskurssin.

Maanpuolustustahdon luulisi olevan Arkadianmäellä korkealla, ainakin jos sen merkkinä ovat kansanedustajien sotilasarvot ja reservissä saamat ylennykset. Se selviää Seuran kokoamasta kansanedustajien reserviläislistauksesta.

Eduskunnassa istuu 117 miestä. Heistä varusmiespalveluksen on suorittanut ainakin 98. Tieto perustuu Seuran kaikille kansanedustajille lähettämään kyselyyn, jossa kysyttiin sotilasarvoa, viimeisen ylennyksen ajankohtaa sekä maanpuolustuskurssin käymistä.

Kyselyyn vastasi 113 kansanedustajaa. Alla olevaa taulukkoa on täydennetty muista lähteistä kerätyillä tiedoilla.

© Otavamedia

olleiden mieskansanedustajien osuus on 83,7 prosenttia.  Varusmiespalveluksen suorittaa nykyisin alle 70 prosenttia ikäluokasta.

Luvut eivät ole sellaisenaan vertailukelpoisia: moni iäkkäämmistä kansanedustajista kävi intin silloin kun se oli enemmän itsestäänselvyys. Palveluksen suorittamisprosentit ovat takavuosina olleet huomattavasti nykyistä suurempia.

Varusmiespalveluksen suorittaneet prosentti ikäluokasta.

RUK:n suorittajia viisinkertainen määrä keskiarvoon verrattuna

Kyselyn huomattavin tulos liittyy aliupseerikoulun (AUK) ja reserviupseerikoulun (RUK) suorittamisprosentteihin. Puolustusvoimien mukaan palvelukseen astuvasta ikäluokasta keskimäärin 23 prosenttia läpäisee aliupseerikoulun (AUK 1 + 2). Reservinupseereiksi nousee vain 7 prosenttia varusmiehistä.

98:sta varusmiespalveluksen suorittaneesta kansanedustajasta aliupseereita on 40 (53,7 %) ja upseereita 35 (35,7 %). Kansanedustaja-aliupseerien määrä on siis yli kaksinkertainen ja kansanedustaja-reservinupseerien määrä peräti viisinkertainen keskiarvoon verrattuna.

Kansanedustajat osallistuvat aktiivisesti myös kertausharjoituksiin. Siitä kertoo korkeiden sotilasarvojen määrä. Arkadianmäellä istuu 9 majuria, 9 kapteenia, 10 yliluutnanttia ja kuusi luutnanttia.

Reservin vänrikin tulee kerrata 10 päivää saadakseen luutnantin, 30 päivää saadakseen yliluutnantin ja 60 päivää saadakseen kapteenin natsat, ja ylennyksissä on vielä useiden vuosien karenssiaikojakin.

Siviilipalveluksen on vastaavasti suorittanut viisi kansanedustajaa. Palveluksesta on vapautettu kolme kansanedustajaa.

163 maanpuolustuskurssin suorittajaa

Jonkinlaisen maanpuolustuskurssin on Seuran selvityksen mukaan käynyt 163 kansanedustajaa.

Yhteiskunnan ja yrityselämän vaikuttajia yhteen kokoavia, ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa esitteleviä kursseja järjestetään sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Valtakunnalliselta kurssilta voi saada kuitenkin vain yhden reservinylennyksen.

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Marisanna Jarva (kesk.) ylennettiin luutnantiksi vuonna 2015.

Varusmiespalveluksen on naisista suorittanut Marisanna Jarva. RUK:n käynyt keskustalainen ylennettiin luutnantiksi vuonna 2015. Vapaaehtoinen varusmiespalvelus on ollut mahdollista naisille vuodesta 1995 lähtien.

Ahvenanmaan Eckeröllä asuva Mats Löfströmiä (r.) velvoite varusmiespalveluksesta ei koske.

Perspektiiviä puolustuspolitiikkaan

Sodan aikana kansanedustajat vapautettaisiin lain perusteella palveluksesta. Varusmiespalveluksen suorittaminen antaa kuitenkin ruohonjuuritason perspektiiviä tarkastella puolustuspolitiikkaa.

Entinen lentosotamies saattaa hyvinkin kuunnella Puolustusvoimien tulevia hävittäjähankintoja koskevia perusteluja herkemmällä korvalla kuin reservin siviilipalvelusmies, joko puolesta tai vastaan.

Toisaalta armeijaa käymättömät kansanedustajat saavat perehdytystä asioihin monin muin tavoin, eikä puoluekantakaan enää kerro automaattisesti miten ihminen suhtautuu Puolustusvoimiin.

Tätä kuvaa se, miten innokkaasti niin opposition kuin hallituspuolueidenkin edustajat kilpailevat pääsystä valtakunnallisille maanpuolustuskursseille. Niitä ei ole turhaan kutsuttu Puolustusvoimien tehokkaimmaksi lobbauskoneistoksi.

Omakohtaisten inttikokemusten perusteella maanpuolustus on tavalla tai toisella selvästi läheisempi aihealue kansanedustajille kuin suomalaisille keskimäärin.

Juttua muokattu 13.2. klo 00.09: Marisanna Jarvan nimi korjattu kuvatekstiin ja puolue korjattu jutussa kokoomuksesta keskustaksi.

Juttua muokattu 13.2. klo 10.19: Lisätty Mikko Savolan (kesk.) sotilasarvo ja maanpuolustuskurssitiedot.

X