Koira aiheuttaa vahinkoa – kuka tai millainen vakuutus korvaa? Näin korvausvastuu syntyy

Koirien aiheuttamat vahingot niin ihmisille kuin toisille koirille kohoavat otsikoihin säännöllisin väliajoin. Lemmikinomistajan korvausvelvollisuus ei ole kaikissa tapauksissa itsestään selvää.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Koirat muodostavat leijonanosan lemmikkieläimiin liittyvistä vastuuvahingonkorvaushakemuksista.

Koirien aiheuttamat vahingot niin ihmisille kuin toisille koirille kohoavat otsikoihin säännöllisin väliajoin. Lemmikinomistajan korvausvelvollisuus ei ole kaikissa tapauksissa itsestään selvää.
Teksti:
Terhi Harper

Viisas koiranomistaja hankkii vahinkojen varalta vakuutuksen. Tavallinen kotivakuutus ei kuitenkaan korvaa tuhoja ja vahinkoja, joita koira tai muu lemmikki on saanut aikaan omaisuudelle pureksimalla, repimällä tai raapimalla.

”Korvauksia haettaessa oletuksena on, että koiranomistajalla on voimassa oleva kotivakuutus ja sen yhteydessä oleva vastuuvakuutus tai koiran oman vakuutuksen yhteydessä oleva eläinvastuuvakuutus”, sanoo Pohjola Vakuutuksen tuoteasiantuntija Hannu Partanen.

Vakuutuksia pohdittaessa kannattaa myös ottaa huomioon, että kaikissa niissä on rajoitusehtojen lisäksi omavastuuosuus, joka koituu vakuutuksenottajan maksettavaksi.

Collie tuhosi sohvan

Moni koiranomistaja on joutunut heittämään haikeat hyvästit lempinojatuolilleen. © iStock

Kun koira aiheuttaa vahinkoa, omistajan tuottamus synnyttää korvausvastuun

Mikäli koira aiheuttaa perheen ulkopuolisille henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, vahingot korvataan vastuuvakuutuksista.

Hannu Partasen mukaan koiraan liittyvissä vahinkotapauksissa juuri edellämainituista on useimmiten kyse.

”Jotta korvausvastuu syntyy, koiran omistajalta tai vakuutetulta edellytetään tuottamusta – toisin sanoen sitä, että toiminta on ollut moitittavaa.”

Tuottamus voi syntyä esimerkiksi silloin, kun omistaja tai vakuutettu on laiminlyönyt lain edellyttämän koiran kiinnipidon tai valvonnan.

Koiranomistajan kannattaa käyttää oman lemmikkinsä kohdalla maalaisjärkeä; tuottamus voi syntyä myös silloin, jos omistaja syystä tai toisesta vie muiden koirien tai ihmisten kanssa toimeen tulemattoman lemmikkinsä koirapuistoon.

Omistajan  myötävaikutusta vahinkoon pohditaan myös niissä tapauksissa, joissa koira aiheuttaa vahinkoa toiselle koiralle.

”Jos esimerkiksi koira pääsee karkaamaan huonokuntoisesta aitauksesta toisen koiran kimppuun eikä omistaja ole tehnyt aitaan vaadittavia korjauksia, tuottamus on helppo osoittaa ja vahinko tulee vastuuvakuutuksesta korvattavaksi”, Hannu Partanen antaa esimerkin.

Koirat pakenevat tarhasta.

”Jos esimerkiksi koira pääsee karkaamaan huonokuntoisesta aitauksesta toisen koiran kimppuun eikä omistaja ole tehnyt aitaan vaadittavia korjauksia, tuottamus on helppo osoittaa ja vahinko tulee vastuuvakuutuksesta korvattavaksi”, Hannu Partanen antaa esimerkin. 
© iStock

Jos taas koiran omistaja on toiminut kaikin tavoin huolellisesti eikä hänellä ole ollut mahdollisuutta estää tapahtumaa, omistajan tuottamus puuttuu eikä vahinko kuulu vastuuvakuutuksen piiriin.

Joitakin tilanteita korvataan siitä huolimatta, syntyykö tuottamus tai ei.

”Tärkeän poikkeuksen tuottamusedellytyksestä muodostavat koiran puremalla aiheuttamat henkilövahingot tai vakuutetun omistaman koiran aiheuttamat yhteentörmäysvahingot moottoriajoneuvon kanssa, jotka korvataan tuottamuksesta riippumatta”, Partanen selventää.

Koirat enemmistönä lemmikkeihin liittyvissä vahinkokuvauksissa

Korvauksia maksetaan yleisesti ottaen koiran aiheuttamista aineellisista vahingoista, vammoista sekä sairaanhoitokuluista.

Partasen mukaan Pohjola Vakuutukseen saapuvat lemmikkieläimiin liittyvät vastuuvahingonkorvaushakemukset aiheutuvat useimmiten henkilövahingoista sekä koiran toiselle eläimelle aiheuttamista vahingoista.

”Eläimiin liittyvissä vahinkokuvauksissa koirat edustavat enemmistöä, mutta esiintyy niissä aika-ajoin muun muassa lampaita ja porojakin – viimeksi mainittuja eniten syksyllä poroerottelun ja aitaamisen ajankohtana”, Partanen toteaa.

Lue myös: Näin koira nostaa elämänlaatua – Tutkimus: Koiranomistajat ovat hoikempia, terveempiä ja varakkaampia kuin muut

X