Miksi vakava sairaus salataan? Psykologi avaa vaikenemisen syitä vaikutuksineen sairastuneen ja tämän läheisten kannalta

Sairastuneen vanhemman pitäisi saada tukea omaan sairastumiskriisiinsä, jotta hänellä olisi voimavaroja kohdata aikuisten lastensa reaktiot ja tunteet.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Vanhempi saattaa jättää kertomatta sairastumisestaan suojellakseen lastaan.

Sairastuneen vanhemman pitäisi saada tukea omaan sairastumiskriisiinsä, jotta hänellä olisi voimavaroja kohdata aikuisten lastensa reaktiot ja tunteet.
Teksti:
Aija Lääti

Miksi sairaus salataan ja siitä vaietaan jopa läheisimpienkin ihmisten suhteen? Psykologi ja psykoterapeutti Soili Poijula vastaa kysymyksiin vanhemman sairastumisesta ja aikuisille lapsille kertomisesta.

Sairaus salataan – onko vanhempi velvollinen kertomaan sairastumisestaan aikuisille lapsilleen?

Jokaisella on oikeus omaan yksityisyyteen, kaikki eivät kerro eikä ketään voi pakottaa. Elämän ja kuoleman kysymykset ovat aina viime kädessä yksilön omia. 

Pääsääntöisesti on hyvä, että pystyisi kertomaan perheenjäsenille sairastumisesta ja selviytymään yhdessä, mutta on aika paljon tekijöitä, jotka voivat estää kertomisen.

Miksi vanhempi vaikenee vakavasta sairaudesta?

Meillä Suomessa ei juuri hoideta psyykkistä kriisiä sairastumisen yhteydessä. Terveydenhuollossa keskitytään ruumiillisten sairauksien tunnistamiseen ja hoitamiseen.

Diagnoosia antaessa lääkärin ja hoitoon osallistuvan terveydenhuollon henkilökunnan pitäisi osata antaa myös henkistä tukea sairastuneelle, jotta hänellä olisi voimavaroja selviytyä omassa sairastumiskriisissään ja kohdata myös lastensa reaktiot ja tunteet. Potilaan saama tuki vaikuttaa merkittävästi siihen, miten hän pystyy läheistensä esimerkiksi aikuisten lastensa kanssa asiaa käsittelemään. 

Ei ole ollenkaan harvinaista, että ihminen, joka sairastuu, pelkää olevansa taakka läheisilleen. Vanhemman tehtävä on suojella jälkeläisiään, uhka vanhemman hoivattavaksi muuttumisesta ja kuolemasta on tälle tehtävälle täysin vastakkainen. 

Kyse on myös luottamuksesta. Voiko vanhempi luottaa siihen, että aikuiset lapset kestävät tiedon eivätkä mene rikki, pakene tai ota etäisyyttä?

Kannattaa pohtia ylisuojeleeko aikuisia lapsiaan vaikenemalla? Yleensä ne ihmiset, jotka pystyvät kertomaan totuuden selviytyvät kriisistä paremmin. Lapsia saattaa myös auttaa se, että he voivat olla jollain tavalla tukena ja apuna.

Lue myös: Läheisten tukeminen on tärkeää, kun kuolema lähestyy ja saattohoito alkaa – Selvitimme, millaista tukea kuolevan läheisille on tarjolla

Kannattaa kertoa hoitohenkilö­kunnalle etukäteen, haluaako ilmoituksen myös yöllä, jos läheisen kunto huononee tai hän kuolee vai ilmoitetaanko tilanteesta vasta aamulla. © lehtikuva

Mitä voi seurata, jos jättää kertomatta?

Jos vanhempi ei kerro sairastumisestaan tai ei pysty puhumaan lähestyvästä kuolemastaan, lapset voivat myöhemmin pettyä, koska kokevat ettei vanhempi luottanut heihin.

He voivat myös kokea menettäneensä mahdollisuuden keskustelemiseen ja jäähyväisten jättämiseen. Vaikeneminen voi tehdä surusta hankalaa ja muuttaa aikuisen lapsen käsitystä siitä, millainen hänen suhteensa vanhempaan oli. Tai käsitystä siitä, millainen ihminen vanhempi oli tai, millainen hän itse on kun ei saanut vanhempaansa puhumaan. 

Joskus vanhempi kertoo sairaudestaan vain yhdelle lapselle perheessä. Silloin saattaa nousta kysymys, rakastiko vanhempi häntä enemmän kuin toisia? Vaikka kysymys olisi siitä, että vanhempi arvioi kuka lapsista kestää tiedon sairastumisesta.

Salaisuus on taakka ja siksi on tärkeää yrittää saada lupa puhua asiasta kaikkien perheenjäsenten kanssa. Ihminen kestää totuuden yleensä paremmin kuin vaikenemisen tai salaamisen.

Meillä on herkästi kovin kaunis kuva ja odotukset siitä, kuinka perheessä pidetään huolta toisista ja välitetään. Todellisuudessa on eri asia, miten se itse kullekin on mahdollista eri perheissä.

Lue myös: Kun työkaveri sairastuu, mistä kaikesta sairastuneen kanssa voi ja uskaltaa puhua?

X