Avioero ja omaisuuden jako – Mitä ositus tarkoittaa? Näin pidät huolen talousasioista, kun eroat parisuhteesta

Kun avioliitto tai avoliitto päättyy, kannattaa setviä talousasiat kuntoon. Eroon kiertyy monta pientä sekä suurta talousasiaa.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

© iStock

Kun avioliitto tai avoliitto päättyy, kannattaa setviä talousasiat kuntoon. Eroon kiertyy monta pientä sekä suurta talousasiaa.
Teksti: Tiina Torppa

Avioero ja omaisuuden jako – mitä tulee ottaa huomioon, kun ero on ajankohtainen? Näin neuvoo lakimies ja yrittäjä Satu Koivula, Lakiasiaintoimisto Saga Perhejuristi Oy:stä.

Mietin eroa parisuhteesta, mitä pitää huomioida?

Olitpa avo- tai avioliitossa, varmista, että sinulla on puskurirahasto. Tilillä oleva raha tai helposti realisoitava varallisuus on turvatyyny, kun koittaa elämänmuutos.

Naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevalle tulee erossa enemmän juridisia asioita kuin avoliitossa. Avoero ei vaadi varojen ja velkojen ositusta.

Avioero ja omaisuuden jako – mitä ositus merkitsee?

Avioliiton päättyessä pitää aina tehdä ositus. Ensin lasketaan erikseen molempien puolisoiden varat ja velat. Kun toiselle jää velkojen jälkeen varoja vaikkapa 10 000 euroa enemmän, hän maksaa toiselle 5 000 euroa tasinkoa.

Ositus menee noin, jos pariskunta ei yhteistuumin sovi muuta, eikä avioehtoa ole. Molempien omaisuus on siis avio-oikeuden alaista, ja siitä voi päätyä maksamaan tasinkoa toiselle.

Poikkeus on avio-oikeudesta poissuljettu omaisuus: sen määrää joku kolmas henkilö, kuten vanhempi, tekemässään testamentissa tai antamassaan lahjassa. Kaikki muu mammona jaetaan avioerossa ikään kuin puoliksi.

Kannattaako ennen eroa tehdä vielä avioehto?

Joskus kannattaa, muttei aina. Avioehdolla toki pystyy suojaamaan omaa omaisuuttaan. Sitä suojattua omaisuutta ei kannata erossa siirtää toiselle: jos avio-oikeuden ulkopuolista omaisuutta käytetään osana puolisoiden välistä varallisuuden siirtoa, näiden varojen käytöstä tulee aina maksettavaksi varainsiirtovero.

Osituksessa kumpikaan ei maksa mitään veroa jaettaessa avio-oikeuden alaista omaisuutta.

Jos molemmat ovat yksimielisiä, miten omaisuus jaetaan, asiat voidaan sopia ja laatia osituspaperi. Nykyään moni eropari vain jakaa omaisuuden keskenään. Silti avioerossa on tärkeää tehdä osituksesta ja omaisuuden erottelusta sopimuspaperi.

Jos eroava aviopari päätyisi tekemään avioehdon, se pitää rekisteröidä ennen avioeron hakemista.

Onko riski, jos avioerossa ei tee ositusta?

Ilman osituspaperia entinen puoliso on periaatteessa oikeutettu toisen perintöihin ja omaisuuteen. Jos toinen perii jotain tai kuolee, ex-aviopuolisosta tulee kuolinpesän osakas.

Pitää siis selvittää, onko ositus tehty sekä onko ex-puolisolla ja kuolleen oikeudenomistajilla vaatimuksia puolin ja toisin. Ositus onkin tärkeä paperi avioerossa, vaikka puolisot sovussa jakaisivat omaisuuden.

Entä jos sopua ei löydy omaisuuden jaosta?

Jos eropari ei onnistu sopimaan omaisuuden jaosta, käräjäoikeus määrää pesänselvittäjän. Kumpi tahansa puoliso voi hakea pesänselvittäjämääräystä käräjäoikeudelta. Pesänselvittäjä jakaa omaisuuden ja pariskunta maksaa laskun pesänselvityksestä.

Ilman pesänselvitystä erosta tulee yleensä edullisempi. Vaikka erossa joutuu usein joustamaan, kannattaa yrittää neuvotella ja pyrkiä sopuun.

Ihmisillä voi olla oikeudenmukaisuudesta eri käsitys. Keskustellen oma näkökulma voi valjeta toiselle ja kuuntelemalla voi ymmärtää toista. Harvoin erossa kaikki menee täysin omien toiveiden mukaan.

Lue myös: Miten riitainen pari selviäisi erosta siististi?

Avioero nostaa rahariidat esiin.

© anssi keränen

Mitä erossa pitää varoa?

On vaarallista ajatella, että kunhan vain pääsen irti liitosta. Ei pidä tehdä nopeilla päätöksillä harkitsemattomia sopimuksia. Samoin on riski tehdä päätöksiä tunteiden kuohuessa.

Toisinaan jompikumpi tahtoo kostaa. Hän voi onnistua pitkittämään eroprosessia ja kiusaamaan. Kiistat vaikuttavat muihinkin läheisiin eivätkä vain koston kohteeseen. On parempi ainakin yrittää neuvotella kuin kärjistää asioita.

Lue myös: Taloudellinen väkivalta oli Nooran arkea – Vuosia hän kantoi vastuun perheestä ja maksoi miehensä velkoja, kunnes superkallis auto ilmestyi pihaan

Mitä avoparin eroon liittyy?

Avoparin pitäisi jo yhteen muuttaessaan sopia taloudellinen vastuunjako ja se, kuinka erossa jaetaan varat ja velat. Ylipäänsä pariskunnan kannattaa aina sopia asioista hyvän sään aikana.

Avoeroon pätee laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Laissa on keskeistä, että erossa voidaan huomioida, jos toinen panosti enemmän yhteistalouteen. Annettu panos voi olla toisen omaisuuden hyväksi tehty työ tai omaisuuteen sijoitettuja varoja.

Lue myös: Riitaisat avioerot kurjistavat lasten arkea – Kun etävanhempi ei noudata lastenvalvojan virallistamaa sopimustakaan, mitä lähivanhempi voi tehdä?

Kun yrittäjä eroaa, mitä on hyvä muistaa?

Yrittäjä pystyy suojaamaan yritysomaisuutensa tekemällä avioehdon. Kohdellaanhan avioerossa yritystä samoin kuin kaikkea muuta omaisuutta. Joskus yrittäjä voi silti joutua pilkkomaan tai myymään yritystään saadakseen realisoitua omaisuuttaan tasingon maksuun.

Ylipäänsä yrittäjän pitäisi miettiä tarkasti yrityksensä kohtalo elämänmuutoksissa ja pyrkiä ennakoimaan yllättävät tilanteet. Jos yrityksellä on muitakin omistajia, osakassopimus saattaa antaa heille lunastusoikeuden.

Onko avioliitossa muita tapoja suojata omaisuutta kuin avioehto?

On toki. Perinnön jättäjä voi esimerkiksi rajata pois perillisensä puolison avio-oikeuden ja oikeuden periä testamentissaan. Sen paperin voi tehdä vain perinnön jättäjä.

Muita tärkeitä asiakirjoja ovat testamentti, edunvalvontavaltakirja ja avioehto. Niillä tosin ei voi hallinnoida ristiin asioita – avioehdolla ei voi kumota testamenttia tai toisin päin, eikä edunvalvontavaltakirjalla korvata toista asiakirjaa.

Talousasiat kannattaa keskustella selviksi ja laittaa paperit kuntoon jo parisuhteen aikana. On hyvä käyttää apuna verotukseen ja perheoikeuden tuntevaa ammattilaista. Asiakirjojen sanamuodot ovat tärkeitä. Esimerkiksi avioehdossa pitää ilmaista, koskeeko jokin toive myös tulevaa omaisuutta, kuten perintöä tai oman yrityksen myynnistä pankkitilille kilahtavaa rahasummaa.

Lue myös: Kumpi pätee avioehto vai testamentti? Milloin kannattaa tehdä avioehtosopimus? Kokosimme neuvot – Lue varatuomarin ohjeet

Tuleeko erossa esille vakuutusasioita?

Niin avio- kuin avoerossakin on hyvä muistaa vaihtaa henkivakuutukseen puolison sijaan toinen edunsaaja.

Joskus kotivakuutus sisältää oikeusturvavakuutuksen. Jos ajautuisi oikeudessa erosta johtuvaan riitatilanteeseen, oikeusturvavakuutus voi joskus korvata osan oikeudenkäyntikuluista. Yleensä oikeusturvavakuutus kuitenkin rajaa eroasiat korvauksien ulkopuolelle.

Voiko sovussa eroaville tulla sudenkuoppia?

Sopuerossakin on hyvä eriyttää omistamisen lisäksi vakuutus- ja pankkiasiat. Elämää on helpompaa jatkaa, kun kaikki yhteiset talousasiat on hoidettu loppuun asti. Eikä vain elämän vaan kuoleman varalta! Näin ei tule turhia hankaluuksia lapsille tai muille perillisille, kun ero on asiallisesti hoidettu ja tärkeät paperit löytyvät.

Juttu on julkaistu ensi kerran Vivan numerossa 8/2023.

Lue myös: Näin erotat toisistaan rahan ja rakkauden – Hoida kuntoon ainakin nämä paperit asiantuntijan vinkkien avulla

Kiinnostuitko? Tilaa Viva-lehti

X