Tutkimus: Ikäihmiset ovat entistä tyytyväisempiä elettyyn elämäänsä – Masennusoireitakin ilmenee aikaisempaa vähemmän

Ikäihmisillä esiintyy vähemmän masennusta kuin saman ikäisillä vanhuksilla lähes 30 vuotta sitten. Kuluneeseen elämään osataan myös olla tyytyväisempiä.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Vanhuksilla esiintyy vähemmän masennusta kuin 90-luvun ikätovereilla.

Ikäihmisillä esiintyy vähemmän masennusta kuin saman ikäisillä vanhuksilla lähes 30 vuotta sitten. Kuluneeseen elämään osataan myös olla tyytyväisempiä.
Teksti:
Anni Niittylahti

Ikäihmiset ovat tyytyväisempiä elettyyn elämäänsä kuin heidän ikätoverinsa 1990-luvulla, selviää Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui 75- ja 80-vuotiaita naisia ja miehiä, ja sitä toteutettiin vuosien 1989–1990 ja 2017–2018 aikana.

Jyväskylän yliopiston professorin Taina Rantasen mukaan nykysenioreiden on helpompi olla tyytyväisiä kuluneeseen elämäänsä, sillä he eivät ole joutuneet elämään Suomen sotien aikaan.

”Ajatellaan ihmisiä, jotka ovat syntyneet 1910 ja 1914, he ovat eläneet näistä sodista läpi. On ollut vaikeita aikoja ja ihmiset ovat kokeneet kovia kohtaloita”, Taina Rantanen toteaa.

”On ymmärrettävää, että he ovat 75- ja 80-vuotiaina miettineet kulunutta elämäänsä kriittisemmin ja ajattelevat, että olisi voinut mennä paremminkin”, hän jatkaa ja kuvailee sotien aikaan eläneitä olosuhteiden vangeiksi.

Nykypäivän seniorit ovat puolestaan kokeneet sodan jälkeisenä aikana jatkuvasti nousseen elintason, mikä on suonut paremmat koulutus- ja työmahdollisuudet sekä kehittyneemmän terveydenhuollon.

Lue myös: Vuonna 1948 syntyneet! Selvitimme, miten elämä on soljunut tilastojen valossa Suomen suurimmalla ikäluokalla

Suomen kaikkien aikojen suurin ikäluokka oli pitkään vuonna 1948 syntyneet.

© iStock

Sotien jälkeen elämä tuntui hyvältä

Huomattavaa on, että vaikka nykypäivän ikäihmiset ovat tyytyväisempiä elettyä elämää kohtaan, eivät tyytyväisyys vallitsevaa tilannetta ja nykyhetkeä kohtaan sen sijaan poikenneet juuri 90-luvun ikätovereista.

80-vuotiaat miehet olivat 1990-luvulla jopa tyytyväisempiä sen hetkiseen elämäänsä ja arkeensa kuin saman ikäiset miehet nykypäivänä.

Tämänkin ilmiön professori selittää sodalla ja sen jälkivaikutuksilla.

”Kovat ajat johtivat siihen, että nykyelämä tuntui hyvältä”, Taina Rantanen sanoo.

Vanhuksilla on vähemmän masennusoireita

Jyväskylän yliopiston tutkimus osoittaa, että nykyään vanhuksilla esiintyy vähemmän masennusoireita kuin saman ikäisillä ihmisillä lähes kolme vuosikymmentä sitten.

”Aiemmissa vertailuissa havaitsimme iäkkäiden henkilöiden fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn olevan nykyään huomattavasti parempia verrattuna aiemmin syntyneisiin saman ikäisiin ihmisiin. Tuoreet tulokset täydentävät näitä myönteisiä havaintoja myös mielen hyvinvoinnin osalta”, Taina Rantanen kertoo tutkimusta koskevassa tiedotteessa.

Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Gerontologian tutkimuskeskuksessa. Ensimmäiseen tutkimukseen osallistuneet olivat vuosina 1910 ja 1914 syntyneitä ja toiseen 1938–1939 ja 1942–1943 syntyneitä. He arvioivat tyytyväisyyttään elettyä elämäänsä ja nykytilannettaan kohtaan sekä raportoivat masennusoireistaan.

Lue myös: Tämän päivän iäkkäät ovat fyysisesti edellisiä sukupolvia toimintakykyisempiä – Lihasvoima ja kävelynopeus ovat tärkeitä voimavaroja

X